Tolvrije Westerscheldetunnel weer een stap dichterbij

17 november 2022
|
Nieuws
minister Harbers en gedeputeerde van der Maas

Provincie Zeeland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan samen aan de slag met het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel uiterlijk in het jaar 2025. Dat hebben gedeputeerde Harry van der Maas en minister Mark Harbers op 17 november 2022 afgesproken tijdens een bestuurlijk overleg. Er wordt een gezamenlijke werkgroep geformeerd die de stappen in het draaiboek – dat al eerder is vastgesteld – zal doorlopen.

Al jaren wordt tol geheven in de Westerscheldetunnel. Uit onderzoek in opdracht van het Rijk is gebleken dat het afschaffen van tol positieve effecten heeft op de Zeeuwse arbeids- en woningmarkt en de regionale economie. De afgelopen jaren is vanuit Zeeland flink gelobbyd om de tunnel eerder tolvrij te maken. Op 22 september 2022 stemde de Tweede Kamer unaniem voor het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel voor personenvervoer. Het Rijk heeft inmiddels geld gereserveerd om dit te realiseren.

Het Rijk en de Provincie maakten al eerder samen een draaiboek waarin de stappen voor het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel omschreven staan. Provincie Zeeland laat, in samenspraak met het Rijk, momenteel een verkeersonderzoek en een milieuonderzoek uitvoeren. Zodra de onderzoeken gereed zijn, bekijken het Rijk en Zeeland welke vervolgstappen nodig zijn om de tunnel tolvrij te maken. Zo wordt er gekeken naar de effecten van mogelijk meer verkeer op stikstof en geluid. Verder moeten er afspraken gemaakt worden over de mogelijke eigen bijdrage van Zeeland en zetten we in op het tolvrij maken van de tunnel voor al het verkeer in plaats van alleen personenvervoer. Begin volgend jaar vindt opnieuw overleg plaats met de minister.

 

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Erg mooi dat we vandaag opnieuw concrete stappen hebben gezet naar het afschaffen van de tol in de Westerscheldetunnel. Op basis van het draaiboek hebben we een gezamenlijk plan van aanpak vastgesteld. Al jaren hebben de Zeeuwen tol betaald en eindelijk gaat dat veranderen! Ik ben erg blij met de constructieve samenwerking met de minister en het ministerie. Ik blijf me inspannen voor een tolvrije tunnel voor al het verkeer, in plaats van alleen personenvervoer."