Transities in de deltaregio: professionals komen samen bij het VN Delta & Havencongres North Sea Port

16 november 2022
|
Persbericht
Het Scheldetheater gevuld met bezoekers van het Havencongres

Op 16 november vond het VN Delta en Havencongres North Sea Port plaats. Een combinatie van het jaarlijkse havencongres van North Sea Port en de jaarlijkse conferentie van de Vlaams-Nederlandse Delta (VND). Het evenement vond plaats in het Scheldetheater in Terneuzen. Professionals vanuit de logistieke tot aan de industriële sector kwamen samen om diverse transities in het gebied te bekijken en bespreken. De hoofdconclusie is dat investeren in corridors bittere noodzaak is.

Gezamenlijke transities

Binnen de deltaregio worden we geconfronteerd met diverse transities die op ons afkomen, zoals energietransitie, verduurzaming, circulaire versnelling. Voor deze transities is samenwerking tussen publiek-private organisaties noodzakelijk. Aanwezigen spraken over de kansen voor de versterking van het Zuid Corridor door de nieuwe zeesluis en de ontwikkeling van het Seine Schelde Kanaal, maar ook over klimaatambities en de versterking van leefomgeving in de Vlaams-Nederlandse Delta.

Ochtendprogramma - Internationale samenwerking centraal

Programmamaker Arnout Houben (bekend van o.a. ‘Dwars door De Lage Landen’) nam de bezoekers tijdens het ochtenddeel mee in een inspirerend verhaal over de rol van de Noordzee en de Schelde-Delta op het hinterland. Frans Weekers (Benelux Unie) besprak diverse uitdagingen voor de havenregio en riep op tot meer samenwerking op nationaal, Europees én Benelux-niveau. Het ochtenddeel werd afgesloten met een rondetafelgesprek over de verduurzaming van de industrie in een leefbare delta van havens.

Middagprogramma - Duurzame logistieke verbindingen

Bij het middagprogramma lag de nadruk meer op het transport/logistieke verbindingen en de havens. Corridor-verbindingen met de Vlaams-Nederlandse Delta maken de regio sterk richting Europa. Met name de ontwikkeling van Corridor-Zuid is een kans voor verdere verduurzaming van logistieke stromen en havens. Sprekers zoals Ruth Clabbers, Directeur-Generaal van Luchtvaart en Maritieme Zaken, Pablo Fabregas van de Europese Commissie en Isabelle Ryckbost, Secretaris-Generaal van European Sea Ports Organisation (ESPO), namen bezoekers mee in dit onderwerp. Er is gesproken over de herziening van de TEN-T verordening voor de regio. Maar ook over de knelpunten voor het kernnetwerk in 2030. De dag eindigde met een rondetafelgesprek over duurzame logistieke verbindingen.

Voor een volledig verslag verwijzen we graag naar het liveblog op de website van Nieuwsblad Transport: https://www.nt.nl/havens/2022/11/16/havencongres-nsp-investeren-in-corridors-bittere-noodzaak/.

Samenwerking Vlaams-Nederlandse Delta en North Sea Port

De Vlaams-Nederlandse Delta (VND) is een grensoverschrijdend netwerk, waar de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland aan deelnemen. Het netwerk biedt partijen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, zodat er informeel uitwisseling kan plaatsvinden van gedachten, ideeën en meningen, gericht op transities en uitdagingen in de delta. Ieder jaar organiseert het samenwerkingsverband het VN Deltacongres. Het gastheerschap wordt elk jaar door een andere partij uit het samenwerkingsverband opgepakt, dit jaar door de Provincie Zeeland. North Sea Port organiseert ook elk jaar een Havencongres. De samenwerking is opgezocht, beide bedrijven onderstrepen het samenbrengen van publieke - private strategische agenda’s. Om zo ook te kijken hoe ambities omgezet kunnen worden naar acties en waar we elkaar nodig hebben en kunnen ondersteunen.