Nieuws

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De PAS mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergunningsaanvragen die nog lopen. De opschorting van de toestemmingsverlening op basis van het PAS die 23 mei 2019 is ingegaan blijft van kracht. Ook is het niet mogelijk om meldingen in te dienen. 

Momenteel worden de gevolgen van de uitspraak nader geduid. De centrale communicatie vindt plaats vanuit BIJ12. Hieronder vind u een link met nadere informatie, een reactie van de Minister Schouten van LNV en de uitspraak. Ook is er een lijst te vinden met veelgestelde vragen.