Persbericht

Stand van zaken werkzaamheden die nodig zijn om de Sloebrug weer veilig te kunnen draaien:

Vervanging slijtlaag

Sinds 8 november werkt de aannemer aan het vervangen van de slijtlaag van de Sloebrug. Volgens planning is het werk op 24 november afgerond. De nieuwe slijtlaag zorgt voor een veilig oppervlak voor wegverkeer en voetgangers. Ook zijn er vier nieuwe slagboomkasten op de brug geplaatst.

Vanaf donderdag 19 november is er één rijbaan beschikbaar in beide rijrichtingen. Het verkeer kan dan weer Vlissingen in en uit via de Sloebrug. Dit blijft zo tot alle herstelwerkzaamheden aan de Sloebrug zijn afgerond.

Er zijn via social media, telefoon en e-mail diverse opmerkingen binnengekomen over de hinder die is ontstaan. De afgelopen dagen zijn er daarom in zowel de avond- als de ochtendspits verkeersregelaars ingezet.

Vervangen draaipunten en aanbrengen nieuw stuk betonnen fundering

De herstelwerkzaamheden aan de draaipunten en de betonnen fundering is in fases opgedeeld:

Fase 1: Sloebrug afgesloten in de nacht van 24 op 25 november
De reparatie van de draaipunten van de brug (ankerplaat) start in de nacht van dinsdag 24 op woensdag 25 november. De aannemer start eerst met het vrijmaken van de draaipunten. Dit kan alleen als de brug volledig voor het wegverkeer is afgesloten. Door dit ’s nachts te doen, beperken we de hinder voor het verkeer. De weg is in de ochtendspits op woensdagochtend weer in beide richtingen beschikbaar, maar wel met een snelheidsbeperking.

Fase 2: Sloebrug staat op tijdelijke constructie van 25 november tot einde werk
Nadat de draaipunten zijn vrijgemaakt, komt de brug op een tijdelijke constructie te staan. De brug is veilig te gebruiken voor het wegverkeer. Wel geldt dan tijdelijk een maximum snelheid van 30 km/h en is in beide richtingen één rijstrook beschikbaar om de belasting zo laag mogelijk te houden.

Om de bestaande betonnen fundering te kunnen vervangen, haalt de aannemer een deel van de fundering weg. Vervolgens werkt de aannemer aan het aanbrengen van de nieuwe fundering en ankerplaten. De onderdelen die hiervoor nodig zijn, zijn op maat gemaakt. Waar mogelijk zijn deze al gemaakt voorafgaand aan de werkzaamheden om de doorlooptijd van het werk zo kort mogelijk te houden.

Hinder

Het is niet te voorkomen dat tijdens de werkzaamheden hinder wordt ondervonden door geluid, trillingen en bereikbaarheid. De aannemer voert het werk in fases uit om overlast tot een minimum te beperken.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl