Persbericht

In verband met de sluiting van de Belgische grens heeft de Provincie Zeeland in overleg met de drie grensgemeenten (Hulst, Sluis en Terneuzen) een subsidie beschikbaar gesteld voor extra kosten door het maken extra kilometers. Inmiddels zijn er ruim 100 aanvragen binnengekomen. Omdat de grens later open gaat dan verwacht (15 juni 2020) is besloten de indienperiode voor de extra gemaakte kosten te verlengen van 8 juni naar 19 juni 2020.

Extra kilometers

Omdat België de grenzen heeft gesloten, moeten soms extra kilometers worden gemaakt om een bepaalde bestemmingen te bereiken. Dit zorgt voor Zeeuws-Vlamingen, en met name inwoners van de gemeente Hulst, voor extra kosten. Zij moeten omrijden via de Westerscheldetunnel en maken zo extra kilometers. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers (woon/werkverkeer), bedrijven en mantelzorgers. Het gaat daarbij vooral om de groep die normaal reist via de Liefkeshoektunnel ten noorden van Antwerpen.

Aanmelden

Om in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten te komen, kunnen inwoners van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen tot en met 19 juni 2020 melding doen via info@gemeentehulst.nl – onder vermelding van 'tegemoetkoming kosten omrijden gesloten grens'. Dit geldt enkel voor inwoners en bedrijven/ondernemers uit Zeeuws-Vlaanderen en wel voor de periode van 18 maart tot en met 14 juni 2020. Bij de melding moet het volgende worden aangegeven:

  •         Naam, adres, woonplaats;
  •         Om welke verplaatsing het gaat; vertrekpunt en bestemming;
  •         Reden van de verplaatsing;
  •         Frequentie van de verplaatsing.

De gemeente Hulst inventariseert alle meldingen en doet daarvoor een beroep op de subsidie van de Provincie.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl