Nieuws

Zaterdag 12 september heeft een vrachtauto de siliconenvloeistof Viscotec verloren op de N62 (Tractaatweg). Dit gebeurde 100 meter voor de Belgische grens en op de eerste 5.1 kilometer van de Tractaatweg. Hierdoor ontstond een glad wegdek. De weg is geprobeerd schoon te maken, maar dat is niet gelukt. Vervolgens is het wegdek opgeruwd, waardoor het verkeer weer op een veilige manier van de weg gebruik kon maken. Verkeer is hierdoor tijdelijk gestremd geweest. Uit vervolgonderzoek moet blijken of er nog extra maatregelen nodig zijn.

Het Belgische gedeelte van de weg is vanwege de gelekte vloeistof nog wel afgesloten. Er is daardoor nog geen verkeer mogelijk op het wegvak tussen de Belgische grens en kruispunt Molenverkorting.

Mocht u zaterdag 12 september gebruik hebben gemaakt van de N62 en is er daardoor schade aan de lak van uw auto ontstaan, dan kunt u hiervan melding maken via de website van de Provincie Zeeland. Om uw aansprakelijkstelling (schadeclaim) in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u het webformulier in te vullen en bijbehorende bewijsstukken bij te voegen.