Persbericht

In het kader van de Europese regeling voor plattelandsontwikkeling (POP3) kunnen vier landbouwroutes in Zeeland gerealiseerd worden. Daarmee is een bedrag van ruim 3,5 miljoen gemoeid. Het gaat om routes in Kats, Poortvliet, Vogelwaarde en Kamperland.

Naast een bijdrage uit Europa investeren ook de Provincie, de gemeenten Hulst en Noord-Beveland en het Waterschap Scheldestromen in de aanleg van deze wegen. Landbouwroutes zijn parallelwegen en bedoeld om lange wachttijden voor landbouwverkeer te verminderen, ter verbetering van de bereikbaarheid van percelen voor landbouwverkeer of ter bevordering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de hoofdrijbaan.

Kats

In Kats gaat het om een landbouwweg op de Zandkreekdam, ten noorden van de sluis, om de lange wachttijden voor landbouwverkeer te verminderen en de verkeersveiligheid op de N256 te verbeteren. Het gaat om een project van maximaal € 945.117,--, waarvan € 472.558,50 EU-bijdrage en € 472.558,50 cofinancieringsbijdrage van de Provincie Zeeland.

Poortvliet

Ter verbetering van de bereikbaarheid van percelen voor landbouwverkeer en ter bevordering van de verkeersveiligheid en doorstroming op de hoofdrijbaan wordt een parallelweg langs de N 286 Postweg aangelegd, tussen de Lange Zandweg en de rotonde Geerweg. De N 286 Postweg fungeert als een rondweg voor de kern Poortvliet. Na aanleg van de parallelweg kan het landbouwverkeer van de Rondweg Poortvliet af. Daarvoor is een bedrag nodig van € 523.415,56, waarvan € 261.707,78 EU-bijdrage en € 261.707,78 cofinancieringsbijdrage van de Provincie Zeeland.

Vogelwaarde

De weg vanaf de richting Hengstdijk en Vogelwaarde is een drukke weg en sluit ten zuiden van de kern Vogelwaarde aan op de N290. De weg loopt dwars door de kern Vogelwaarde over de Rapenburg. De Rapenburg is ook een belangrijke woonstraat in Vogelwaarde. Door een landbouwroute rondom Vogelwaarde te realiseren worden hinder en onveilige situaties voor inwoners vermeden. De kosten van deze route bedragen €2.341.468,73, waarvan € 1.170.734,36 EU-bijdrage en € 1.170.734,37 cofinancieringsbijdrage van de gemeente Hulst.

Kamperland

De mestsilo aan de Schaapskooiweg en landbouwpercelen in de omgeving zijn niet optimaal bereikbaar. Dat veroorzaakt enerzijds problemen in de bereikbaarheid en doorstroming en anderzijds hinder en onveiligheid in Kamperland. De landbouwroute tussen Walcheren en Noord-Beveland loopt door de kern Kamperland. Met dit plan worden de mestsilo, percelen en bestemmingen beter bereikbaar en wordt het landbouwverkeer langs Kamperland gebundeld. Daarmee worden hinder, onveiligheid en risico’s sterk beperkt en doorstroming sterk verbeterd. De kosten bedragen € 972.111,00 waarvan € 486.055,50  EU-bijdrage, € 200.000,00 uit een cofinancieringsbijdrage van de gemeente Noord-Beveland en € 286.055,50 uit een cofinancieringsbijdrage van het waterschap Scheldestromen.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl