Vijf demonstratieprojecten ontvangen subsidie uit Zeeland in Stroomversnelling-regeling

17 mei 2022
|
Persbericht

Vandaag heeft GS akkoord gegeven op vijf demonstratieprojecten voor de Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling. In totaal ontvangen deze projecten €800.000,- waarmee het subsidieplafond voor demonstratieprojecten uit deze zevende openstelling is gehaald. De projecten die subsidie ontvangen zijn ‘Peren telen gestuurd door data 2022 – 2024’, ‘De accu die bij u past’, ‘Duurzaam geproduceerde graszoden 2022 – 2024’, ‘Slimme Peren 2022 – 2024’ en ‘Zero-Emission ELEVATE; Demonstratie van een geëlektrificeerd universeel machineplatform op basis van batterijen en waterstof’. Alle consortia, ook wel samenwerkingsverband genoemd, van de projecten streven ernaar om eind 2024 afgerond te zijn.

Peren telen gestuurd door data 2022 – 2024

Feijtel Fruit, de aanvrager van het project, ontvangt in totaal € 54.372 subsidie voor dit project. Samen met Delphy en Van Gorsel Fruithof gaat Feijtel Fruit de nieuw ontwikkelde modules van het Quality Management Systeem (QMS) van Delphy testen op economische haalbaarheid. Het QMS zal verschillende data als input gebruiken om tot een advies te komen voor een uit te voeren teelthandeling. Met dit systeem willen ze een strategie per boom in plaats van per perceel creëren, oftewel om per boom gericht groeiregulatie, bemesting en vruchtdunning toe te passen.

Het project richt zich op het digitaal maken van de boomgaard en de werkzaamheden zoveel mogelijk door robots uit te laten voeren. Dit zal de huidige werkprocessen van de fruitteler vereenvoudigen. Tegelijkertijd wordt er meer informatie over de boomgaard verkregen wat een meerwaarde geeft voor de teelt. Doordat het een meerjarige teelt is zal iedere boom met zijn eigen receptuur beter gaan presteren op de langere termijn. Er wordt dan ook een meeropbrengst verwacht van €2.500,- per hectare.

De accu die bij u past

Saman Groep Projecten werkt voor dit project samen met De Ruijsbossche Hoeve, Bennex, J-OB en HZ University of Applied Sciences. Het consortium genoemd, ontvangt in totaal € 200.000 subsidie. Het project richt zich op de ontwikkeling van een mobiel flexibel energieopslagsysteem voor tijdelijk overbodige elektriciteit in combinatie met een Energie Management Systeem (EMS).

Het systeem is een oplossing voor tijdelijk overtollige energie voor lokale exploitanten van zonnestroominstallaties en windturbines op land, waardoor deze exploitanten een zo groot mogelijk deel van de opgewekte energie zelf kunnen gebruiken. Dit kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op het elektriciteitsnetwerk. Binnen het project worden verschillende opslagtechnieken onderzocht op geschiktheid voor kortstondige en langdurige opslag.

Duurzaam geproduceerde graszoden 2022 – 2024

Aanvrager van dit project, Organicz, ontvangt in totaal € 200.000 subsidie. Samen met samenwerkingspartners geeft Organicz een vervolg aan het gelijknamig haalbaarheidsonderzoek wat in 2021 heeft plaatsgevonden. De samenwerkingspartners zijn graszodenkwekerij Johan Boot, DLF, Logiqs, Goes Golf en HAS Hogeschool.

Met het project willen de partners items onderzoeken die nodig zijn om tot een business-case te komen voor het kweken van graszoden in een vertical farm. In dit demonstratieproject wordt opgeschaald naar 23 groeiunits van 6 m2 per stuk. In totaal gaat het dan om een oppervlakte van 138 m2. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om vele proeven te doen op al de mogelijke gebieden die nodig zijn om tot een business-case te komen.

Dit onderzoek richt zich in de eerste plaats op lowtech indoor farming. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van een high tech unit. Met name voor de golf- en voetbalmarkt zou high tech economisch haalbaar kunnen zijn en mogelijk, door hun specifieke wensen, ook nodig zijn voor het maximale eindresultaat.

Slimme Peren 2022 – 2024

Fruit Packing Zeeland BV werkt voor het project Slimme Peren samen met zes partners: Vogelaar – Vredehof BV, Burg Machinefabriek, Artificial Intelligence Zeeland, FoodDelta Zeeland, HZ University of Applied Sciences en Jheronimus Academy of Data Science. Samen ontvangen ze € 187.972 subsidie.

Het project Slimme Peren heeft als doel om te demonstreren dat een innovatief, autonoom robotsorteer- en verpakkingssysteem voor peren waaraan kunstmatige intelligentie is toegevoegd, sorteerbedrijven een concurrerende marktpositie geeft. Met het project wordt een demonstratieopstelling doorontwikkeld en getest in een operationele omgeving, om te onderzoeken of het autonome robotsorteer- en verpakkingssysteem de toekomstige standaard kan worden voor perensorteer- en verpakkingsbedrijven.

Zero-Emission ELEVATE; Demonstratie van een geëlektrificeerd universeel machineplatform op basis van batterijen en waterstof

Diverto Technologies BV, de aanvrager van dit project, ontvangt in totaal € 157.656 subsidie. In het project wordt samengewerkt met Hudson Dynamics BV, Stichting Zeeuwse Stroom, Greenpoint Group BV, Arentis BV, H4A BV en Zonne Energie Coöperatie N.B. Kamperland (Sandee Groep) U.A.

In de afgelopen jaren hebben Diverto Technologies en Hudson Dynamics zich gericht op ontwikkeling van een geëlektrificeerd zero-emission machineplatform onder de ontwikkelnaam 'ELEVATE'. Het machineplatform biedt de basis voor uiteenlopende toepassingen en zal in minder dan een minuut omgevormd kunnen worden van graafmachine tot material-handler, van tractor tot sneeuwschuiver, of van houtversnipperaar tot klepelmaaier. Hierdoor kan het ELEVATE-platform twee tot vier werktuigen vervangen met een enkele machine.

Van dit zero-emission machineplatform is het onderstel reeds ontwikkeld en gedemonstreerd. Binnen dit project zal eerst het bovenstel worden doorontwikkeld waarna het totaal systeem voor verschillende toepassingen zal worden getest en gedemonstreerd. Hierbij zal nader worden onderzocht hoe het machineplatform zich in praktijk verhoudt tot conventionele diesel werktuigen, en zal tevens per toepassing worden vastgesteld of de batterij versie of de waterstof brandstof versie beter geschikt is voor de werkzaamheden.

Zeeland in Stroomversnelling

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken is op 8 april 2022 opnieuw opengesteld. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 juli 2022. Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland-in-stroomversnelling.