Vijf projecten ontvangen subsidie uit achtste ronde Zeeland in Stroomversnelling-regeling

18 november 2022
|
Persbericht
Een groepsfoto van subsidieontvangers van Zeeland in Stroomversnelling-subsidie. Vier mensen staan bovenop de trap. Een zestal staan onderaan de trap en houden een foambord vast met daarop 'Zeeland in Stroomversnelling €442.390 voor innovatie'.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 8 november akkoord gegeven op vijf projecten voor de Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling. Vandaag, op 18 november, ontving gedeputeerde Jo-Annes de Bat de samenwerkingsverbanden op het Provinciehuis om de symbolische cheque uit te reiken.

De subsidie wordt in deze achtste ronde verleend aan drie haalbaarheidsonderzoeken en twee demonstratieprojecten. In totaal ontvangen deze projecten € 442.390,-. De projecten die subsidie ontvangen zijn ‘Van vullen naar voeden’, ‘Verschralen, kansen voor gras’, ‘Minder gewasbeschermingsmiddel door robotisering’, ‘Plan Groene Compagnie’ en ‘Gezonde pasta van reststromen uit Zeeuwse bodem’. Alle samenwerkingsverbanden streven ernaar om de projecten uiterlijk eind 2024 af te ronden.

Haalbaarheidsonderzoek ‘Van vullen naar voeden’

Stichting Boer en Keten, de aanvrager, ontvangt in totaal € 49.943,- subsidie voor het project ‘Van vullen naar voeden’. De stichting gaat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren in samenwerking met partners Dutch Cuisine Academy, Zorgcentrum Cederhof, Zorgresidentie Landgoed Rijckholt, Scalda en Three Rivers Delta.

Er wordt in drie fasen uitgezocht of, hoe, en tegen welke prijs in Zeeland regionaal geteeld voedsel gestructureerd en jaarrond geleverd kan worden aan twee specifiek beschreven doelgroepen; scholieren en bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen. Het project ‘Van vullen naar voeden’ heeft als doel in de provincie Zeeland de gehele regionale voedselketen samen te brengen in één organisatie. Het regionaal geteelde voedsel zal vervolgens be- en verwerkt worden in een regionale keuken en tenslotte als voedzame, gezonde maaltijd uitgeserveerd wordt aan de specifiek omschreven Zeeuwse doelgroepen. Het initiatief start met 8 hectare grond en zal bij een succesvol onderzoek worden opgeschaald.

Vier projecteigenaren van Van vullen naar voeden houden samen met gedeputeerde Jo-Annes de Bat een foambord vast met daarop 'Zeeland in Stroomversnelling €442.390 voor innovatie'.

Haalbaarheidsonderzoek ‘Verschralen, kansen voor gras’

Aanvrager MTS Hof de Eendragt werkt voor dit haalbaarheidsonderzoek samen met Staatsbosbeheer Zeeland en KicMPi. De partijen ontvangen voor het onderzoek € 28.421,- subsidie.

In het project wordt onderzocht of het technisch, praktisch, logistiek en economisch haalbaar is om maaisel te verwerken tot hoogwaardige graspellets door gebruik te maken van industriële restwarmte. Het maaisel komt vrij bij het beheer van natuurgebieden en de openbare ruimte. De graspellets zijn weer bruikbaar als basis voor veevoer, bodemverbetering, bedding in stallen en wellicht als grondstof voor groene weidepalen. De noodzakelijke technieken zijn reeds beschikbaar, maar nog niet toegepast in de gewenste combinatie.

De projectaanvrager van Verschralen, kansen voor gras houdt samen met gedeputeerde Jo-Annes de Bat een foambord vast met daarop 'Zeeland in Stroomversnelling €442.390 voor innovatie'.

Haalbaarheidsonderzoek ‘Minder gewasbeschermingsmiddel door robotisering’

Risseeuw Techniek B.V. ontvangt samen met consortiumpartijen Precisionwise, LMB Vermeulen BV, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy € 45.000,- subsidie. In het samenwerkingsverband wordt onderzocht of een combinatie van mechanische en chemische gewasbescherming succesvol kan worden toegepast op de teelt van suikerbieten.

In het onderzoek wordt de haalbaarheid onderzocht van een gecombineerd gebruik van mechanische onkruidbescherming, gps-techniek, spotspraying en plantherkenning. Spotspraying is een techniek die gebruik maakt van RGB-kleurencamera’s. Deze detecteren bepaald onkruid en passen alleen gewasbeschermingsmiddel toe waar het onkruid is. De combinatie van de verschillende technieken wordt getest op de bestaande robot ‘de Farmdroid’.

Twee projecteigenaren van Gewasbescherming door robotisering houden samen met gedeputeerde Jo-Annes de Bat een foambord vast met daarop 'Zeeland in Stroomversnelling €442.390 voor innovatie'.

Demonstratieproject ‘Plan Groene Compagnie’

Vrijbuiter Zeilen, aanvrager van dit project, ontvangt € 153.838,- subsidie voor het demonstratieproject. Samen met Padmos Marine, Aqua Business Development en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zal Vrijbuiter Zeilen een vervolg geven aan ‘Plan Groene Compagnie’.

Na een succesvol haalbaarheidsonderzoek zal de ontwikkeling van een nieuw eco-toeristisch concept binnen het Nationaal Park Oosterschelde (NPO) plaatsvinden. Het concept houdt in dat het vervoeren van mensen en goederen op een duurzame en schone manier zal gebeuren. Het NPO is een Natura 2000 gebied. Verduurzaming van vervoer door en in dit gebied is daarom van groot belang.

In dit demonstratieproject wordt het varende monument de Vrijbuiter geëlektrificeerd en aan verschillende eco-toeristische initiatieven gekoppeld. Het gaat bijvoorbeeld lokale geproduceerde goederen, en toeristen vervoeren. De inzichten die hieruit voortkomen worden gebruikt voor het oprichten van de Groene Zeeuwse Compagnie, een samenwerkingsverband tussen Zeeuwse platbodems dat op een eenduidige manier aan productontwikkeling en nieuwe diensten zal werken om een eco-toeristisch aanbodportfolio uit te bouwen.

De eigenaar van Vrijbuiter houdt samen met gedeputeerde Jo-Annes de Bat een foambord vast met daarop 'Zeeland in Stroomversnelling €442.390 voor innovatie'. De vrouw van Vrijbuiter en zijn kind staan ook op de foto.

Demonstratieproject ‘Gezonde pasta van reststromen uit Zeeuwse bodem’

Samen met Landbouw Exploitatie Maatschappij Trifonius NV, PeelPioneers, HAS Hogeschool en Versplus ontvangt aanvrager Sophyn Greens B.V. € 165.188,- subsidie voor het demonstratieproject ‘Gezonde pasta van reststromen uit Zeeuwse bodem’.

Het doel van het project is om aan te tonen dat - met de variërende kwaliteit van plaatselijke reststromen van groenten, fruit, vezels en Zeeuwse tarwe - een voldoende consistent en gezond gedroogd deegproduct kan worden geproduceerd. Bovendien moet het project een productieproces demonstreren dat kan worden opgeschaald voor grote productievolumes. Het uiteindelijke product van dit demonstratieproject is gedroogde (houdbare) pasta met een hoog gehalte groenten en fruit uit reststromen voor de detailhandel.

Twee projecteigenaren van Sophini met gedeputeerde Jo-Annes de Bat houden een foambord vast met daarop 'Zeeland in Stroomversnelling €442.390 voor innovatie'. Daarnaast houden ze een verpakking met pasta van Sophini vast.

Zeeland in Stroomversnelling