Nieuws

De visserijsector in Zuidwest Nederland heeft het zwaar. Om het tij te keren gaan de Provincie Zeeland, de gemeente Goeree-Overflakkee en de vissersbedrijven in Zuidwest Nederland aan de slag met een Innovatieagenda.

Dat staat in de Innovatieagenda ‘Verbinden en versterken visserij Zuidwest Nederland’ die vrijdag 14 december is gepresenteerd en besproken op de Visserijtop 2018 in Kamperland.

Het visserijcluster is van grote economische betekenis voor de regio Zuidwest Nederland. Om die positie ook de komende jaren te handhaven, is de afgelopen maanden met partijen gewerkt aan de toekomstvisie van de visserijsector in Zuidwest Nederland. Dit heeft geresulteerd in de Innovatieagenda 2022. Hierin zijn de belangrijkste opgaven voor de verschillende onderdelen van de visserij benoemd.

Economische betekenis

Het viscluster in Zuidwest Nederland is van grote economische betekenis voor de regio. Inclusief toelevering, dienstverlening, verwerking en afzet, bedraagt de economische waarde van het cluster bijna 1,4 miljard euro en zin circa 3200 personen voor hun dagelijkse inkomsten in meer of mindere mate afhankelijk van de visserij.

Moeilijke periode

Maar de visserijsector maakt een moeilijke periode door. Veranderende maatschappelijke inzichten, klimaatverandering, nieuwe natuurlijke vijanden, het ruimtebeslag dat andere gebruiksfuncties op de kustwateren leggen, onzekerheden rond de Brexit en de pulsvisserij zijn uitdagingen waarmee de visserij in meer of mindere mate geconfronteerd wordt.

De sector, die in een internationaal speelveld opereert, zal alle zeilen bij moeten zetten om voor de langere termijn de noodzakelijke continuïteit in de bedrijfsvoering zeker te stellen. In de Innovatieagenda staat hoe ze dat gaat doen.

Bestanden