Persbericht

Op woensdag 4 november is tijdens de digitale Vlaams Nederlandse Top door de ministers Crevits en Van Engelshoven gesproken over het wetenschaps- en onderzoeksbeleid. Een belangrijk thema, omdat recent besloten is een Delta Kenniscentrum voor water, voedsel en energie te realiseren. Dit was één van de adviezen uit het rapport Wind in de Zeilen in Zeeland van adviseur Bernard Wientjes aan de gezamenlijke opdrachtgevers: Rijksoverheid, Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen. Vlaanderen werkt daarnaast hard aan initiatieven als Marine@UGent, Ocean Health en Building with nature in het Sciencepark in Oostende.

Top 2018

Op de Top van 2018 in Middelburg ondertekenden Campus Zeeland en UGent een intentieverklaring, samen met de ministers van Onderwijs in Vlaanderen en Nederland en de ministers van Mobiliteit en Openbare Werken en Infrastructuur en Waterstaat. Ze spraken af dat de initiatiefnemers gezamenlijk onderzoek en onderwijs zullen bevorderen op het gebied van Deltavraagstukken als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Sinds 2018 is er veel tot stand gebracht. De ministers Crevits en Van Engelshoven namen met tevredenheid kennis van de inmiddels tussen de beide kennispartijen afgesproken gezamenlijke onderzoeksagenda. In deze agenda staan drie icoonprojecten centraal: innovatieve waterkerende landschappen, circulaire industrie met de North Sea Port Area als proefgebied en duurzame ontwikkeling van offshore infrastructuur. Volgens de ministers passen deze projecten bij de nadere invulling van het Delta Kenniscentrum en de ontwikkelingen in Vlaanderen.

De ministers hebben toegezegd te onderzoeken op welke wijze uitvoering kan worden gegeven aan de voorstellen. En ze bevestigen de betrokkenheid van beleidsdomeinen uit Vlaanderen en Nederland die op initiatief van UGent en Campus Zeeland samen zullen worden gebracht met alle betrokken kennisinstellingen.

De voorzitter van Campus Zeeland en onderwijs gedeputeerde, Harry van der Maas, kijkt met alle betrokken kennisinstellingen met vertrouwen uit naar verdere samenwerking met UGent en alle partijen in Nederland en Vlaanderen die de kennisinfrastructuur van Zeeland en de economische effecten daarvan kunnen versterken.

Lees hier meer over de Vlaams Nederlandse samenwerking Deltavraagstukken

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl