Voorkeurslocatie nieuwe kerncentrales

1 december 2022
|
Nieuws
Afbeelding van de kerncentrale in Borssele

Provincie Zeeland is in goed overleg met het Rijk over het proces van een eventuele voorkeurslocatie van Borssele voor twee nieuwe kerncentrales en over de kansen en randvoorwaarden die wij vanuit Zeeland zien.

Reactie van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de berichten van diverse media over het aanwijzen van Borssele als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales:

"Zoals in onze brief van twee weken geleden is beschreven zijn we in goed overleg met het Rijk over dit proces en over de kansen en randvoorwaarden die wij vanuit Zeeland zien. Kansen voor het realiseren van een brede energiemix, zoals bijvoorbeeld voor het ontwikkelen waterstof en voor het opbouwen van een nucleair kenniscluster en hoogwaardige werkgelegenheid. Maar meer nog de randvoorwaarden die te maken hebben met de zorgen die er bij veel inwoners, bedrijven, organisaties en andere belanghebbenden leven. Zoals terechte vragen over de ruimtelijke impact, over veiligheid en over een bredere tegemoetkoming voor de omgeving. Pas als de ministerraad een besluit heeft genomen, is duidelijk welk keuze het Rijk maakt. Tot die tijd kunnen wij niet inhoudelijk reageren op alle suggesties, vragen en discussies die er zijn."