Persbericht

Provincie Zeeland komt tegemoet aan de wens van belanghebbenden om op Zanddijk en Molendijk bij Yerseke een maximum snelheid van 60 km per uur in te stellen. De maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid op de smalle en drukke dijk te verbeteren. Op een deel van de weg geldt momenteel al een 60 km-regime. De intentie is om deze maatregel uit te breiden voor de gehele weg: vanaf rotonde Nishoek tot aan de bebouwde kom Yerseke.

In overleg met de politie bepalen we welke inrichting nodig is om ervoor te zorgen dat weggebruikers zich aan de snelheid houden. Weggebruikers moeten zien en snappen dat ze op een smalle dijk rijden; zodat ze hun snelheid aanpassen aan de situatie. Daarbij valt te denken aan verkeersplateaus, bijvoorbeeld bij de fietsoversteek Grintweg. Voordat de maatregel in kan gaan, moet een verkeersbesluit worden genomen. Hierop is inspraak mogelijk. De aanleg van verkeersplateaus kan dan in het voorjaar van 2019 worden uitgevoerd.

Wens van klankbordgroep

De Provincie onderzoekt momenteel samen met gemeente en belanghebbenden hoe we de verkeersproblemen rondom Yerseke het beste kunnen oplossen. Bij de studie is specifiek aandacht voor de aansluiting met en doorstroming op de A58, de ontsluiting van bedrijventerreinen bij Yerseke en Kruiningen, het veiliger maken van de spoorwegovergang en de mogelijkheden voor cofinanciering.

In november van dit jaar werd de opzet van de studie besproken met een klankbordgroep. De aanwezigen deden een dringend beroep op de Provincie om vooruitlopend op de studie een 60 km-regime in te stellen op het traject Zanddijk-Molendijk. Aan die oproep geven we nu gehoor. Ook de gemeente is voorstander van een 60 km-zone.

Tijdelijke maatregel

We verwachten dat de verkeersveiligheid op de route naar Yerseke verbetert als de snelheid omlaag gaat. Het gaat echter wel om een tijdelijke maatregel. Provincie en gemeente Reimerswaal willen immers niet alleen de Molendijk veiliger maken, maar ook zorgen voor een betere bereikbaarheid van Yerseke en bedrijventerreinen. Een 60 km-regime is voor deze laatste problemen geen oplossing. Provincie en gemeente blijven daarom prioriteit geven aan een totaaloplossing voor de ontsluiting van Yerseke. We verwachten dat het onderzoek naar mogelijke tracévarianten dit voorjaar is afgerond.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl