Nieuws

De oogstperiode is weer aangebroken. Landbouwers zijn volop bezig met het rooien van hun landbouwproducten. Dat zorgt voor een verhoogde kans op SLIK op de weg. Tijdens deze periode is het oppassen geblazen, want slik in combinatie met regen kan de weg verraderlijk glad maken.

Ieder jaar gebeuren hierdoor tientallen ongevallen op de Zeeuwse wegen. “Dit willen we uiteraard zoveel mogelijk voorkomen; elk vermijdbaar ongeluk is er één te veel”, aldus gedeputeerde Harry van der Maas. Weggebruikers adviseren we alert te zijn op gevaarlijke situaties en rustig te rijden. Kortom: aandacht voor slik blijft belangrijk.

Spelregels ‘Slik op de weg’

Hoewel agrariërs en loonbedrijven hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken. Het plaatsen van waarschuwingsborden door deze bedrijven is daarom zeer belangrijk en verplicht. Om ongevallen te voorkomen wijzen waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland alle agrariërs er ook op:

  • ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan;
  • de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon te (laten) maken en geen grote blokken klei in de bermen te laten liggen;
  • contact met het waterschap op te nemen als, ondanks bovenstaande maatregelen, toch een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan. Het waterschap kan dan besluiten borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen. En contact op te nemen met Provincie Zeeland als het om een verkeersonveilige situatie op een provinciale weg gaat.

Akkerbouwers en loonwerkers

Ook boeren en loonwerkers moeten hun best doen om vervuiling van de weg te voorkomen. Komt er toch slik op de weg of op een fietspad, dan moet de veroorzaker dit zo snel mogelijk opruimen. Gebeurt dat niet, dan maakt de wegbeheerder de weg schoon op kosten van de vervuiler. De vervuiler is echter altijd aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door slik op de weg. De sector werkt overigens ook aan technische innovaties om slik op de weg te voorkomen.

Gevaarlijke situatie melden bij het waterschap

Het waterschap verzoekt mensen, die een gevaarlijke verkeerssituatie willen melden, dit alleen telefonisch te doen. Het waterschap kan dan direct actie ondernemen door het slik alsnog te laten opruimen. Scheldestromen is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereiken via 088 - 246 1000 (lokaal tarief).

Gevaarlijke situatie melden bij de Provincie Zeeland

Provincie Zeeland verzoekt om bij een gevaarlijke verkeerssituatie op provinciale wegen alleen telefonisch contact op te nemen. Dit kan via 0118-631011 tussen 08.30-16.30 uur. Na 16.30 uur worden meldingen doorgezet naar politie Zeeland-West-Brabant.