Nieuws

Het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme  heeft in opdracht van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Maandag 16 november 2020 om 13.30 uur vindt een webinar plaats over de uitkomsten.

Het kenniscentrum is gevraagd een analyse te maken van de Zeeuwse arbeidsmarkt ten tijde van Corona op basis van de tot dan toe beschikbare data en informatie (voor de tweede Coronagolf). Het rapport levert waardevolle input op voor het aanscherpen en bijsturen van de aanpak van de vraagstukken op de Zeeuwse arbeidsmarkt: het Aanvalsplan Arbeidsmarkt.

Webinar

Over het rapport en de situatie op de Zeeuwse arbeidsmarkt vindt 16 november om 13.30 uur een webinar plaats. Daar wordt het rapport toegelicht door Diana Korteweg-Maris van het Kenniscentrum en vertellen Minouche den Doelder (recruitmentbureau Den Doelder) en Hendrik-Jan van Arenthals (Scalda) over hun ervaringen in de praktijk. Ook leggen gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder en voorzitter van de arbeidsmarktregio Zeeland André van der Reest uit hoe zij de krapte op de arbeidsmarkt willen aanpakken. De livestream is na de webinar ook terug te kijken op www.zeeland.nl/arbeidsmarkt. Daar vindt u ook het rapport van het Kenniscentrum.