Wegwerkzaamheden aan de Hulsterweg (N689) Kuitaart

13 maart 2023
|
Verkeersinformatie
wegwerkzaamheden illustratief

Van 27 maart tot en met 21 april 2023 werkt aannemer H4A in opdracht van de Provincie Zeeland aan de Hulsterweg (N689) in Kuitaart. Hoewel we overlast proberen te beperken, brengen de werkzaamheden hinder met zich mee. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingsroutes.

Maatregelen om verkeer af te remmen

Al jaren wordt verkeersoverlast ervaren in Kuitaart. Na eerder genomen verkeersmaatregelen in 2015, worden nu aanvullende maatregelen genomen om het verkeer af te remmen op de Hulsterweg. Zo komen er verkeersdrempels aan de zuidelijke bebouwde komgrens van Kuitaart. Daarnaast komt er een wegversmalling ten zuiden van de Frederik Hendrikstraat. En er komt een geleiderail aan beide kanten van de weg aan de noordelijke bebouwde komgrens van Kuitaart. Naast verkeer remmende maatregelen worden de bermen verhard met grasbetontegels vanaf rotonde Terhole tot aan Kuitaart. De riolering wordt deels vernieuwd vanaf de Frederik Hendrikstraat tot aan de ‘Kleine Vogel’ en er wordt een stuk fietspad gerenoveerd.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de Hulsterweg afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd van fietsverkeer en bestemmingsverkeer. Daarom gelden er omleidingsroutes. Bekijken de werkzaamheden en omleidingen  op: Melvin - Situatie details M187373 (ndw.nu).