Wegwerkzaamheden aanleg nieuwe landbouwroute Zandkreekdam

17 mei 2022
|
Verkeersinformatie
luchtfoto zandkreekdam deltaweg (N256)

Van maandag 23 mei tot en met 4 juli 2022 werken we aan de laatste fase van de aanleg van de landbouwroute bij de Zandkreekdam aan de Deltaweg (N256). Hoewel we overlast proberen te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen.

Werkzaamheden

De komende periode wordt de nieuwe landbouwroute en bijbehorende fietspaden aangelegd. Ook worden nieuwe kabels aangelegd, nieuwe verkeersborden, slagbomen en lichtmasten geplaatst. Op 30 mei 2022 wordt de tijdelijke rijbaan voor ontheffinghouders verwijderd. Daarna wordt gestart met asfalteringswerkzaamheden en het laten aansluiten van de nieuwe wegen op de Deltaweg (N256) en de brug.

Omleidingen

De werkzaamheden worden grotendeels naast de rijbaan uitgevoerd. Maar van maandag 20 juni tot en met woensdag 22 juni is de parallelweg naast de Deltaweg (N256) afgesloten tussen 21.00 – 6.00 uur. Ook scheepvaartverkeer is in deze periode gestremd. Overdag is de weg geopend voor (scheepvaart)verkeer. Fietsers kunnen langs de werkzaamheden passeren. Bekijk de werkzaamheden en omleidingen via Melvin (ndw.nu).

Waarom een nieuwe landbouwroute?

De westelijke Hongersdijckbrug over de Zandkreeksluis veroorzaakt hinder voor het landbouwverkeer vanwege de lange wachttijd voor de bypass. Om de verkeersproblematiek aan te pakken is besloten een nieuwe landbouwweg aan te leggen. Ook komt er een zogenaamde landbouwsluis. Dit is een verkeersvoorziening waardoor de nieuwe landbouwweg uitsluitend gebruikt kan worden door het landbouwverkeer.

Kijk voor meer informatie over de nieuwe landbouwroute en de wijzigingen voor verkeer op: Aanleg nieuwe landbouwroute Zandkreekdam (N256) | Provincie Zeeland