Wegwerkzaamheden afrit 33 starten voorjaar 2022

14 januari 2022
|
Verkeersinformatie
afrit 33

Om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren wordt afrit 33 (nabij Kruiningen) vanaf de A58 richting N289 opnieuw ingericht. Ook worden de verkeerslichten vervangen door nieuwe slimme verkeerslichten. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022.

Tijdens spitsuren is het vaak druk op afrit 33. Dat heeft regelmatig voor opstoppingen gezorgd. Begin 2020 zijn daarom tijdelijke verkeerslichten geplaatst. In het voorjaar van 2022 voeren we verschillende werkzaamheden uit om de verkeerssituatie structureel te verbeteren. Zo plaatsen we nieuwe verkeerslichten. We creëren een zogenaamde bypass bij de rotonde Nishoek, waardoor verkeer sneller rechtsaf kan slaan. En het nabijgelegen fietspad wordt verplaatst en verbreed. Door deze maatregelen verbetert de doorstroming van het kruispunt en is het veiliger voor alle verkeersdeelnemers.

Slimme verkeerslichten

De nieuwe verkeerslichten krijgen in de toekomst slimme software. De verkeerslichten weten dan welke auto’s, fietsers en bussen op hen afkomen. Hierdoor stemmen de verkeerslichten de verkeersstromen beter op elkaar af. En kunnen ze sneller inspelen op de verkeerssituatie. Daarnaast draagt dit bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot door het wegverkeer.