Nieuws

Al jaren is er behoefte aan meer praktijkkennis binnen het onderwijs. Daarnaast gaan veel techniekdocenten op vmbo- en mbo-scholen de komende jaren met pensioen.

Daarom zijn de scholen dringend op zoek naar nieuwe docenten: mensen die de praktijk al in de vingers hebben en hun kennis en ervaring graag willen overdragen op de volgende generatie technici.

Bent u de vakman/vrouw met passie voor uw vak, die uw kennis en kunde graag wil overdragen op de jongere generatie? Dan is er de mogelijkheid om uw huidige baan in de techniek te combineren met lesgeven. Als u belangstelling heeft, is een zorgvuldige oriëntatie en afweging uiteraard wenselijk. Daarom worden in totaal drie informatieavonden georganiseerd in Vlissingen (27 juni 2019, 27 augustus 2019) en Terneuzen (2 juli 2019). Bij voldoende animo start het traject vanaf begin oktober 2019 op locatie Scalda in Vlissingen. De opleiding wordt afgesloten met een Pedagogisch Didactisch Diploma.

De opleiding van hybridedocenten, dus het werven van techniekpersoneel dat zich bij wil laten scholen om daarna parttime voor de klas te staan, is één van de activiteiten uit het Actieprogramma Techniekpact, dat als doel heeft om kiezen, leren en werken in wetenschap en techniek te stimuleren. De Provincie Zeeland levert een bijdrage van 25.000 euro aan het Actieprogramma TechniekPact Zeeland. Bedrijfsleven, onderwijs en (nationale) overheden dragen ook hun steentje bij.

Meer lezen?
Kijk dan op de website van Huis van de techniek