Nieuws

Van 6 tot en met 8 juli 2020 wordt er gewerkt aan het wegdek van de Zeelandbrug. De werkzaamheden vinden gedeeltelijk plaats tijdens een reguliere onderhoudsnacht. Hoewel we overlast zoveel mogelijk proberen te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen. Tijdens de werkzaamheden zal het wegverkeer en vaarwegverkeer (gedeeltelijk) worden gestremd.

Werkzaamheden

Tijdens de voorgaande onderhoudsnacht is gebleken dat het wegdek ter hoogte van de bewegende delen (circa 150 meter) sneller slijt dan verwacht. Om verdere slijtage van het wegdek en opspattende steentjes te voorkomen, is tijdelijk de snelheid verlaagd van 80 naar 50 kilometer per uur. Van 6 tot en met 8 juli wordt het wegdek gerepareerd. Op 9 juli geldt weer een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de Zeelandbrug van 6 juli 22.00 uur tot en met 7 juli 6.00 uur afgesloten voor verkeer. Overdag, tussen 6.00 uur en 0.00 uur, is gedeeltelijk één rijstrook afgesloten. Verkeer wordt dan vanuit beide richtingen langs de werkzaamheden begeleid. Van 8 juli 0.00 uur tot en met 5.00 uur is de Zeelandbrug volledig afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt tijdens deze stremming omgeleid. Omleidingen staan aangegeven op de borden en online te raadplegen. Het scheepvaartverkeer is volledig gestremd van 6 juli 22.00 uur tot en met 8 juli 5.00 uur.