Werkzaamheden aan fietspad N290 Zaamslag - Terneuzen

7 september 2021
|
Verkeersinformatie
Twee fietsers op fietspad

Van 20 t/m 24 september 2021 wordt het fietspad tussen Zaamslag en Terneuzen opnieuw geasfalteerd. Hoewel we overlast zoveel mogelijk proberen te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen.

Eerder is al gewerkt aan het fietspad tussen Zaamslag en Terneuzen, maar het werk kon niet worden afgerond. Van 20 tot en met 24 september wordt de laatste asfaltdeklaag van het fietspad aangebracht. Tijdens de werkzaamheden is het fietspad volledig afgesloten. (Brom-)fietsers, huldiensten en het OV worden via de hoofdrijbaan om en om doorgelaten met behulp van verkeersregelaars. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via N62, N258, N290.

De verwachte vertraging is 5-10 minuten. De omleidingen zijn met gele borden aangegeven en online te raadplegen.

De werkzaamheden zijn te bekijken op Melvin. Vanwege weersomstandigheden kunnen data en tijdstippen schuiven.