Persbericht

Komende tijd voert De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud en Services BV in opdracht van Provincie Zeeland asfaltwerken uit aan een aantal provinciale wegen in Noord- en Midden-Zeeland.

Het betreft de volgende wegvakken:

N288 rondweg Koudekerke – rondweg Biggekerke – Werendijke  

Van 21/22 september tot en met 25/26 september en op 28/29 september tussen 19.00 uur en 6.00 uur vernieuwt  De Jong Zuurmond op diverse locaties het asfalt van de hoofdrijbaan.
Hiervoor sluiten ze in fases de hoofdrijbaan geheel af tussen de rotonde Lammerenburgweg in Vlissingen en rotonde Blauwpoortseweg nabij Zoutelande. Buiten deze tijden om is de hoofdrijbaan geopend voor het verkeer.
De omleidingsroutes zijn op onze website te raadplegen en staan langs de weg aangegeven met gele borden.

N660 Middelburgsestraat fietstunnel onderdoor N288 rondweg Koudekerke

Van 23 september 18.00 uur tot 24 september 6.00 uur vernieuwt De Jong Zuurmond het asfalt van het fietspad ter hoogte van de fietstunnel.
Het fietspad wordt geheel afgesloten ter plaatse van de tunnel.
De omleidingsroutes zijn op onze website te raadplegen en staan langs de weg aangegeven met gele borden.

N665 Drieweg Nisse – Heinkenszand

Van 28 september tot en met 24 oktober vernieuwt de Jong Zuurmond het asfalt van de hoofdrijbaan.
Hiervoor sluiten zij de hoofdrijbaan geheel af tussen de Gerbernesseweg te Nisse en de rotonde Stenevate te Heinkenszand.
De omleidingsroutes zijn op onze website te raadplegen en staan langs de weg aangegeven met gele borden.

Het is niet te voorkomen dat door deze werkzaamheden hinder wordt ondervonden betreffende geluid, trillingen en bereikbaarheid van aangrenzende percelen.Uiteraard wordt er zoveel mogelijk gedaan om overlast voor omwonenden en bedrijven tot een minimum te beperken.

Afhankelijk van werk- of weersomstandigheden kunnen de data nog veranderen.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl