Nieuws

Op maandag 16 maart 2020 is speciaal adviseur Bernard Wientjes gestart met zijn onderzoek dat onder meer moet leiden tot een pakket aan maatregelen als compensatie aan Vlissingen en Zeeland voor het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne.

Verwachting is dat Wientjes eind mei/begin juni 2020 zijn advies oplevert. Daarin zal hij drie sporen uitwerken. Het eerste spoor richt zich op het in beeld brengen van de schade en gederfde inkomsten. Het tweede spoor bestaat uit het samenstellen van een compensatiepakket voor een structureel versterkend effect voor heel Zeeland, met nadruk op Vlissingen. Het derde spoor gaat om het versterken van het beeld van het vestigingsklimaat van Zeeland.

Han Polman en Bernard Wientjes