Wind in de zeilen, de tussenstand na 3 jaar

8 juni 2023
|
Persbericht
Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein

Donderdag 8 juni 2023 publiceert uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra de zesde voortgangsrapportage van het pakket Wind in de zeilen. Na 3 jaar zijn er 3 fiches afgerond, liggen er veel fiches op schema en zijn spin-off effecten van het pakket te merken in Zeeland.

Zo krijgen door de afsplitsing van Evides uit PZEM alle Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland extra financiële ruimte door de dividenduitkering. De meeste gemeenten gebruiken op dit moment de dividenden van Evides om hun algemene reserve aan te vullen of het weerstandsvermogen te verbeteren.

Op schema

Bij de meeste andere fiches lopen de ontwikkelingen volgens planning. Een voorbeeld is het fiche Investeringsfonds Zeeland. Elk half jaar weet Impuls Zeeland weer één of meerdere innovatieve bedrijven te verleiden zich te vestigen in Zeeland door te helpen met financiering.

Een ander voorbeeld is het fiche Rail Gent-Terneuzen. Binnen het pakket Wind in de zeilen was voorzien in een relatief beperkte bijdrage, maar mede dankzij financiële middelen uit dat pakket is een extra bijdrage van het Nationaal Groeifonds beschikbaar gekomen. Samen met een Europese subsidie vormt dit de basis voor een veel uitgebreider pakket aan infrastructurele verbeteringen, die de knelpunten in het spoornetwerk in de Kanaalzone Gent-Terneuzen gaan verhelpen.

Kansen

We zien ook steeds vaker dat er door de uitvoering van bepaalde WiZ fiches extra (financiële) middelen vrijkomen of kansen voor opschaling ontstaan. Zo is er, naast Vlissingen, ook in Hulst gestart met Kerngezond en zijn er plannen om Kerngezond uit te rollen in andere Zeeuwse gemeenten, zoals Goes, Borsele en Terneuzen.

Een andere positieve spin-off kan worden dat de HZ University of Applied Sciences intensiever gaat samenwerken met de HAN University of Applied Sciences om naast een praktijkdeel van de opleiding tot Physician Assistant (PA) ook een stuk van de theoretische opleiding naar Zeeland te halen.

Het fiche Delta Climate Center (DCC) komt in een belangrijke periode terecht. Afgelopen half jaar zijn grote stappen gezet richting de daadwerkelijke oprichting. In maart 2023 hebben alle Founders gezamenlijk een informatiebijeenkomst gehouden, waarin de contouren van het DCC zijn gepresenteerd. Daarna is de zoektocht begonnen naar 2 directeuren en een onafhankelijke voorzitter voor de Raad van Bestuur. Naar verwachting zullen deze vacatures rond de zomer van 2023 ingevuld zijn en kan het DCC echt van start.

Extra aandacht

Een fiche dat extra aandacht behoudt is de realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen (JCV). Op 19 april 2023 is minister Weerwind op uitnodiging van de provincie Zeeland naar Vlissingen gekomen. Daar heeft hij met klem benadrukt dat de noodzaak van het JCV onverminderd groot is en dat het uitstel van de oplevering van het JCV zeker niet leidt tot afstel. Daarnaast heeft de minister de toezegging gedaan om jaarlijks naar Zeeland te komen om de voortgang van het JCV toe te lichten.