Woondeal voor 16.500 nieuwe woningen in Zeeland

6 maart 2023
|
Persbericht
groep ondertekenaars met woondeal

Maandag 6 maart zetten betrokken partijen hun handtekening onder de Zeeuwse Woondeal.  Het doel is 16.500 nieuwe woningen in Zeeland te bouwen. De samenwerking van de partijen moet ervoor zorgen dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen komen in Zeeland.

Hugo de Jonge: ‘Vandaag in Zeeland voor de ondertekening van de Zeeuwse Woondeal. Met overheden, corporaties en marktpartijen maken we afspraken om tot en met 2030 16.500 woningen te bouwen. Niet alleen in Vlissingen, Middelburg en Goes, maar in alle gemeenten bouwt Zeeland op de groei, in plaats van op de krimp. Ongelooflijk betekenisvol voor de leefbaarheid van Zeeland.’ 

Minister Hugo de Jonge, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Dick van der Velde en de Zeeuwse wethouders zijn in Vlissingen de ondertekenaars. Met de Woondeal is de basis gelegd voor een langjarige samenwerking tussen overheden, woningcorporaties en marktpartijen.  De partijen streven naar het bouwen van 16.500 extra woningen in Zeeland tot en met 2030. Van de nieuwe woningen zal 2/3 betaalbaar zijn. Het gaat om 6.840 sociale huurwoningen (tot 1.000 euro per maand) en 3.460 koopwoningen (tot 355.000 euro). Van de extra woningen zijn er 6.800 nultredenwoningen (gelijkvloerse woningen) en 795 flexwoningen (flexibele, tijdelijke woningen bedoeld voor mensen die snel huisvesting nodig hebben). 

De cijfers zijn niet in beton gegoten; partijen monitoren de voortgang en stellen streefcijfers bij als veranderingen op de woningmarkt daartoe aanleiding geven. Nu de Zeeuwse Woondeal een feit is, breekt de uitvoeringsfase aan. 

Om de woningbouwproductie te versnellen gaan de betrokken partijen een versnellingsaanpak opstellen. Het doel van deze versnellingsaanpak is om de juiste randvoorwaarden te creëren voor het realiseren van de geplande plancapaciteit. 

“De Koperslagerij”

Na de ondertekening werd ook een bezoek gebracht aan “De Koperslagerij”, een project waar woningcorporatie l’escaut 14 grondgebonden levensloopbestendige en duurzame woningen ontwikkelt. De toekomstige bewoners gaan invulling geven aan het begrip “samenredzaamheid”. Met aandacht voor elkaar, de bereidheid om elkaar te helpen en te zorgen dat hun buurt aantrekkelijk blijft door bijvoorbeeld gezamenlijk  de groene binnentuin te onderhouden.

ondertekening woondeal zeeland
Ondertekening Woondeal Zeeland
ondertekening woondeal zeeland
Ondertekening Woondeal Zeeland