Nieuws

In 2016 onderzocht de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid onder leiding van Jan Peter Balkenende de Zeeuwse economie. Het Rijk stelde vorig jaar 25 miljoen euro beschikbaar voor zes projecten die onze economie kunnen versterken. Een belangrijke rol hierin speelde ‘Zeelandcoördinator’ Jan van der Eijk. Hij beëindigt zijn werkzaamheden deze maand.

Van der Eijk (voorheen werkzaam bij Shell, nu zelfstandig consultant) uit Dordrecht werd door de Provincie en het Ministerie van Economische Zaken benoemd tot Zeelandcoördinator. Hij heeft ervaring in de havens en met hernieuwbare energie, belangrijke thema's uit het rapport Balkenende. Zijn taak was ervoor te zorgen dat het actieprogramma, dat de commissie Balkenende heeft opgesteld om de Zeeuwse economie te versterken, werd uitgevoerd. Hij opereerde één dag per week als ambassadeur en aanjager, zowel in Zeeland als in Den Haag. Ook adviseerde Van der Eijk in de totstandkoming van de Regio Deal Zeeland, waarbij nog eens 35 miljoen euro steun vanuit het Rijk is toegezegd voor de leefbaarheid.

Jan: “Ik heb in tweeënhalf jaar tijd veel betrokkenen vanuit overheid, bedrijfsleven en onderwijs gesproken en leren kennen. We zijn in Zeeland in de afgelopen jaren steeds meer toegegroeid naar één gezamenlijke agenda. En dat helpt om een duidelijk geluid te laten horen in Den Haag. Ook zijn de lijntjes met Den Haag weer korter geworden, dat is ook voor de toekomst van groot belang.”

Zeeland in Stroomversnelling

“Zeeland in Stroomversnelling” heet het advies van de commissie van Balkenende. Die onderzocht wat er nodig is om de Zeeuwse economie, die onder druk staat, te versterken. De eerste zes projecten die konden rekenen op een financiële bijdrage van het Rijk richten zich op industrie, getijde energie, windmolenparken, onderwijs en budgetten om nieuwe projecten en innovatieve ondernemers te helpen. Meer bij commissie Structuurversterking  en Werkgelegenheid.