Nieuws

Op 31 mei 2021 organiseert ZLTO een veldconferentie over de toekomst van Carbon Farming. Boeren, bedrijfsleven en beleidsmakers blikken samen vooruit naar deze toekomst. 

Wat hebben boeren nodig om succesvol koolstof op te slaan in hun landbouwbodems zodat bedrijven uit hun directe omgeving hun CO2-uitstoot kunnen compenseren? Welke aanbevelingen kunnen we doen aan beleidsmakers na drie jaar ervaring in de praktijk opgedaan te hebben? U hoort het allemaal tijdens de ‘hybride’ veldconferentie.

Het is inmiddels drie jaar geleden dat het project Carbon Farming van start ging. Internationaal werd met diverse partijen uitgezocht wat boeren kunnen beteken om koolstof op te slaan in hun landbouwbodems, welke technieken zij daarvoor moeten gebruiken, hoe dit gemeten dient te worden en hoe zij deze ecosysteemdienst aan kunnen bieden aan bedrijven en instellingen in hun directe omgeving.

Eerste Nederlandse samenwerking in Zeeland

De eerste Nederlandse pilot is afgelopen jaar al gestart in provincie Zeeland. Hier investeren burgercoöperaties Zeeuwind en Deltawind (Zuid-Holland) in vijftien boeren rondom Windpark Krammer die de komende vijf jaar CO2 in hun bodems opslaan tegen beloning. Deze vijftien boeren hebben ieder een individueel CO2-vastleggingsplan opgesteld en gaan de komende vijf jaar samen minimaal 2.750 ton CO2 vastleggen. Hier wordt ervaring opgedaan tussen boer en bedrijf. Bij succes wordt de pilot verlengd en hopelijk zelfs uitgebreid.

Ervaringen delen

Met als voorbeeld de pilot van Deltawind en Zeeuwind zijn er diverse anderen initiatieven ontsproten, waaronder nieuwe pilot met DKG Keukens uit Bergen op Zoom (bekend van Bruynzeel en Keller Keukens) die in koolstofvastlegging gaat investeren bij twee boeren uit de regio, waarvan één uit de provincie Zeeland. De ervaringen die zijn opgedaan in deze initiatieven hebben geleid tot een set van aanbevelingen voor beleidsmakers. Tijdens de veldconferentie op 31 mei worden deze aanbevelingen overhandigd aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Internationaal hot item

Inmiddels is Carbon Farming internationaal een hot item en gaat ook de Europese Unie aan de slag met het onderwerp. Het is niet voor niets dat de beleidsaanbevelingen die voortkomen uit het project ook aan het Ministerie van LNV en aan de Europese Commissie worden overhandigd.

Meer lezen over ZLTO en over Veldconferentie- De toekomst van Carbon Farming? Kijk op www.zlto.nl