Zeeland krijgt veiligere wegen en fietsenpaden door rijkssubsidie

11 december 2020
|
Persbericht
Tractaatweg

De meeste Zeeuwse overheden die eerder dit jaar een aanvraag hebben ingediend voor een rijksbijdrage om de Zeeuwse infrastructuur veiliger te maken, kregen begin december goed nieuws over de honorering van hun aanvraag.

De Rijksoverheid heeft de komende tien jaar een half miljard euro beschikbaar gesteld aan regionale overheden om gevaarlijke verkeerssituaties aan te pakken. De voorwaarde voor deze investeringsimpuls verkeersveiligheid is dat Provincies, gemeenten, vervoersregio’s en Waterschappen 50% van het bedrag zelf financieren (‘rijksverdubbelaar’).

Gehonoreerde bedragen Zeeuwse overheden

De Zeeuwse overheden krijgen ongeveer €2.857.570,07 aan subsidie gehonoreerd om Zeeland verkeersveiliger te maken. De subsidies worden gesplitst in twee delen: infrastructurele werkzaamheden die binnen een jaar na verlening rijksbijdrage klaar moeten zijn (eind 2021) én werk dat binnen vijf jaar (eind 2025) afgerond dient te zijn.

  • eind 2021 klaar: gehonoreerde rijksbijdrage à €1.985.080,57
  • eind 2025 klaar: gehonoreerde rijksbijdrage à € 872.489,50

Verbetering Zeeuwse infrastructuur maakt Zeeland weer een stuk verkeersveiliger

Infrastructurele werkzaamheden waar bijvoorbeeld subsidie voor is verleend is voor het creëren van een veiligere fietsinfrastructuur, het aanleggen van rotondes, veiligere schoolroutes, verbeteren van verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers, veiligere fiets oversteekplaatsen en de verlaging van snelheden te bevorderen.

Een mooi voorbeeld van verbetering verkeersveiligheid voor fietsers is de Molenvlietsedijk in Tholen. Langs deze weg worden vrijliggende fietspaden met verhoogde oversteken op de kruisende wegen gerealiseerd.

Een ander voorbeeld is de herinrichting en afwaardering van de voormalige doorgaande Provinciale Rijksweg die door de woonkern 's-Heer Hendrikskinderen loopt. Deze herinrichting zorgt voor een veilige route door de aanleg van een rotonde bij de oude Rijksweg. Voor en na de Velluweweg komen plateaus om de snelheid er uit te halen. Bovendien wordt de maximumsnelheid verlaagd.

Gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (het ROVZ), Harry van der Maas is blij met de toegekende bedragen: “Dit is een mooie financiële impuls om de Zeeuwse infrastructuur te verbeteren, zodat de verkeersveiligheid verder toeneemt.” Hij is vooral ook trots op de inspanningen vanuit de Zeeuwse gemeenten om tot die aanvraag en dus honorering te komen:  “Samenwerking loont dat zien we ook nu weer. Samen gaan wij de wegen en fietspaden optimaal verbeteren, mede dankzij deze rijksbijdrage.”

Kijk voor meer informatie over de rijksbijdragen verkeersveiligheid op: www.rijksoverheid.nl

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl