Zeeland positief over ontwikkelingen Thorium

2 maart 2021
|
Persbericht

Nederlandse kennisinstellingen hebben een consortium opgericht om de ontwikkeling van de gesmoltenzoutreactor (Molten Salt Reactor, MSR) te versnellen. Nu een eerste reactor in 2035 in bedrijf zou kunnen zijn, ziet de Provincie Zeeland mogelijkheden om in te zetten op de komst van de reactor naar Zeeland.

De MSR, waarbij gebruik gemaakt wordt van het element thorium, kan een waardevolle bijdrage leveren aan de duurzame energiemix: veilige en CO2-vrije energie tegen een concurrerende prijs. Bovendien kan een MSR hoogwaardige warmte voor de industrie leveren en produceert bij gebruik van thorium als brandstof nauwelijks langlevend radioactief afval.

Ontwikkelingen richting thorium als alternatieve vorm van kernenergie worden in Zeeland met interesse gevolgd. Eerder al is aangegeven bij het bespreken van de Regionale Energiestrategie dat het langer openhouden van de kerncentrale in relatie tot het terugdringen van de CO2-uitstoot bespreekbaar is. Nu het ernaar uit ziet dat deze techniek al over vijftien jaar beschikbaar kan zijn wil het provinciaal bestuur gaan kijken of en hoe de kansen hiervan voor Zeeland benut kunnen worden.

In gesprek

Impuls Zeeland is al in gesprek met het consortium. Impuls Zeeland zou hen graag faciliteren om juist in Zeeland (Borsele) een innovatieve reactor te bouwen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat (economie en energietransitie): “Het is voor Zeeland een enorm grote economische- en kennisimpuls een dergelijke unieke centrale te helpen ontwikkelen. Zeker omdat thorium in tegenstelling tot kernenergie veel minder een afvalvraagstuk heeft. Ook kan het een goede bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2 uitstoot van de chemische industrie.”

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl