Nieuws

Burgemeester en wethouders van Vlissingen, het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen en Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben een brief over de marinierskazerne Vlissingen gestuurd aan staatssecretaris Visser van Defensie.

Vanwege aanhoudende mediaberichten over de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne en het zwaarwegende belang van die kazerne voor Vlissingen en de provincie Zeeland vragen de gezamenlijke Zeeuwse overheden een reactie van staatssecretaris Visser.

Niet alleen vraagt Zeeland aan de staatssecretaris om bevestiging van eerder gemaakte afspraken, ook wijzen de bestuurders de staatssecretaris erop wat er de afgelopen jaren in – met name – Vlissingen is gebeurd om de komst van de marinierskazerne mogelijk te maken.