Zeeuws compliment voor Delta Ride for the Roses

11 januari 2022
|
Nieuws
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat overhandigt compliment aan Delta Ride for the Roses

Op dinsdag 11 januari 2022 reikte gedeputeerde Jo-Annes de Bat een Zeeuws compliment uit aan voorzitter Henk Remijnsen van Delta Ride for the Roses.

"Met de Delta Ride for the Roses zamelt u geld in voor de strijd tegen kanker. Een strijd die, net als die tegen corona, helaas nog lang niet gestreden is. Net als veel evenementen ontkwam ook uw evenement in 2021 wederom niet aan de coronamaatregelen. Maar u en uw team van vrijwilligers lieten het hoofd niet hangen. Uw team schakelde snel naar een alternatieve manier om als evenement plaats te kunnen vinden. Uw organisatie was daarmee een voorbeeld en inspiratie voor andere evenementen die het zo moeilijk hebben in deze tijd."

- Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland 

De organisatie van Ride for the Roses heeft op zeer creatieve wijze en met in achtneming van alle gezondheidsmaatregelen die gelden door de Covid-19 pandemie een zeer succesvol evenement neergezet met het doel samen fietsen om een versnelling in kankeronderzoek teweeg te brengen.

De rest van de week worden er nog diverse Zeeuwse complimenten uitgereikt.