Persbericht

Zeven samenwerkingsverbanden hebben een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. De regeling is bedoeld om innovatie te stimuleren en zo bij te dragen aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie. De subsidie is voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten.​

In totaal zijn vier demonstratieprojecten ingediend en drie haalbaarheidsonderzoeken. Iedere aanvraag is ingediend door meerdere partijen die samen aan de slag willen met innovaties binnen de strategische agenda’s van de Zeeuwse economische clusters. In totaal is voor ruim 800.000 euro subsidie aangevraagd, met investeringen van de samenwerkende partijen zelf wordt daarmee in totaal 2,1 miljoen euro geïnvesteerd in de Zeeuwse economie. De projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundigencommissie, medio augustus wordt duidelijk welke projecten subsidie zullen ontvangen.

Over de regeling

In 2018 werd de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling voor het eerst opengesteld. De regeling stimuleert samenwerkingsverbanden, zoals de Kennis- en Innovatienetwerken, tot het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten vanuit de Zeeuwse economische clusters zoals benoemd in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling (naar aanleiding van het advies van de commissie Balkenende). Van belang is dat projectvoorstellen bijdragen aan de gezamenlijke agenda’s van de Zeeuwse sectoren. Door het aanjagen van deze onderzoeken en projecten wordt innovatie gestimuleerd, kennis gebundeld en samenwerking bevorderd. De middelen voor de subsidieregeling zijn afkomstig van de Provincie Zeeland, het Rijk en de Zeeuwse gemeenten.

Nieuwe ronde(s)

Van augustus tot december 2019 volgen nog 3 openstellingen. Twee van deze openstellingen zijn gericht op de thema’s arbeidsmarkt (augustus – oktober 2019) en vestigingsklimaat (december 2019-februari 2020). De derde openstelling is weer een brede openstelling voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten gericht op versterking van de economische clusters (september-november 2019). 

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl