Persbericht

Op maandag 29 juni 2020 van 15.30 tot 16.30 uur gingen zeven jongeren tijdens een digitale sessie in gesprek met gedeputeerden Harry van der Maas en Jo-Annes de Bat over de Zeeuwse corona-aanpak. Tijdens de digitale sessie werden thema’s als onderwijs, economie en openbaar vervoer besproken. De jongeren deelden verschillende oplossingen en ideeën. 

Premier Rutte vindt het belangrijk dat jongeren ook mee kunnen denken over oplossingen. Dat vindt de Provincie Zeeland ook. Na de oproep van Rutte heeft Jouw Zeeland, het jongerennetwerk van de Provincie Zeeland, jongeren gevraagd mee te denken en te praten over de corona-aanpak.

Gedeputeerde Harry van der Maas:
‘Ook tijdens corona vind ik het belangrijk dat jongeren meedenken en –praten over thema’s die hen raken. Mooi dat dit kan via Jouw Zeeland, het jongeren netwerk van de Provincie!’

Opbrengst

Tijdens de sessie gaven de jongeren de volgende tips: 

  • 'Zorg voor betere communicatie tussen de bus en de trein, zodat je de aansluiting niet mist'
  • 'Wanneer je het ov verbetert, is het aantrekkelijker om in Zeeland te wonen en te werken.'
  • 'Jongeren die thuis zitten, kunnen zich inzetten voor de maatschappij door vrijwilligerswerk te doen.'

De opbrengst van de sessie wordt door de bestuurders meegenomen en gedeeld met Generatie aan zet, het landelijk platform waar jongeren hun ideeën kunnen insturen. Jongeren hebben verfrissende ideeën en kijken vaak anders tegen zaken aan als volwassenen. Goed dat bestuurders naar hen luisteren en zich laten inspireren, aldus gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Veiligheidsregio Zeeland

Op donderdag 9 juli vindt een tweede jongerensessie plaats. Onderwerp is de Veiligheidsregio Zeeland. Burgemeester van Middelburg en vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland Harald Bergmann is die middag te gast bij Jouw Zeeland. Jongeren kunnen met hem en gedeputeerde Harry van der Maas in gesprek over de maatregelen, de veiligheid en handhaving.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl