Zeven projecten ontvangen Zeeland in Stroomversnelling-subsidie

6 april 2022
|
Persbericht
Groepsfoto van alle projecten

Deze ochtend heeft gedeputeerde Jo-Annes de Bat aan de vertegenwoordigers van zeven Zeeland in Stroomversnelling-projecten een symbolische cheque overhandigd. De projecten ontvangen in totaal €322.738,- subsidie. Een nieuwe subsidieronde van de Zeeland in Stroomversnelling-subsidieregeling wordt op 15 april opengesteld. De subsidie kan verkregen worden voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie door een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren.

Drie projecten die deze ochtend de cheque overhandigd kregen hebben pas onlangs te horen gekregen dat hun aanvraag is goedgekeurd. Het gaat hierbij om de projecten ‘Wind-op-land: Effectieve verticale as windturbine (VAWT) met lokale toepassingen’, ‘Het ombouwen naar emissievrije kotters’ en ‘Predictive analysis: Productievoorspellend model voor de mossel- en oestersector’.

Vier projecten die aanwezig waren hebben al eerder een positief advies ontvangen. Informatie over deze projecten lees je op:

Het ombouwen naar emissievrije kotters

De aanvrager van dit haalbaarheidsonderzoek, Marine Systems BV, wil samen met zijn partners onderzoek doen naar een haalbare korte- en lange termijn oplossing voor het reduceren van emissies van kotters. Dit met als gevolg dat deze een verminderde impact hebben op klimaatverandering en geen hinder ondervinden van de stikstofproblematiek. Samen met de partners - YES (scheepsmotoren), Padmos (Scheepsbouwer en motoren), PO Mosselcultuur, Maritiem en Logistiek College De Ruyter, Mosselkwekerij Zoeteweij (YE161) en Cas Caljouw (ARM-25) – ontvangt Marine Systems BV €47.850,- subsidie.

De volgende veranderingen worden onderzocht:

  • Aapassen huidige motoren naar strengere norm voor gereduceerde emissie;
  • Ombouw naar dieselelektrische aandrijving voor gereduceerde emissie;
  • Ombouw naar elektrisch met accu’s of waterstof (i.c.m. brandstofcel) als energieopslag om volledig emissievrij te worden.

Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek volgt mogelijk een pilotfase. In deze fase wordt een of meerdere kotters omgebouwd om de onderzoeksresultaten te toetsen aan de praktijk.

Predictive analysis: Productievoorspellend model voor de mossel- en oestersector

Het volgende haalbaarheidsonderzoek, van de Roem van Yerseke, heeft als doel het in kaart brengen van de technische en economische haalbaarheid van een voorspellend productiemodel voor de aquacultuur in Zeeland (mossel- en oesterkweek, maar ook voor de zeewierkweek). Roem van Yerseke doet dit onderzoek in samenwerking met Water Insight, Dutch Seaweed Group en HZ University of Applied Sciences, en ontvangt hiervoor €50.000,- subsidie.

Het voorspellend productiemodel is een toegepaste digitale methode op basis van satellietbeelden die gebruikt kan worden voor:

  • Oogst- en productievoorspellingen voor diverse gebieden in Nederland en het buitenland;
  • Perceelselectie;
  • Algenbloeiwaarschuwingen.

De partners onderzoeken gezamenlijk welke doorontwikkelingen nodig zijn om praktijktoepassingen te realiseren en of uitrol en het gebruik van het model financieel haalbaar is voor de partners en stakeholders. 

Wind-op-land: Effectieve verticale as windturbine (VAWT) met lokale toepassingen

Het bedrijf BLOwN B.V. ontvangt samen met zijn partners P.A. van der Slikke, Energie-Coöperatie Tholen Solar U.A. en HZ University of Applied Sciences €50.000,- subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek.

De partijen gaan onderzoek doen naar de potentie van een nieuwe verticale as windturbine (VAWT). Bijzonder aan deze turbine is een innovatief mechanisme voor het aanpassen van de 'pitch' (c.q. stand) van de turbinebladen. Door het relatief kleine oppervlak en verticale as is deze VAWT-technologie (in potentie) eenvoudig ruimtelijk inpasbaar. Het kan worden toegepast op lagere hoogtes (e.g. binnen de gebouwde omgeving, zoals op daken) om energie uit wind op te wekken. Deze energie wordt aangewend om een batterij op te laden, als aanvulling op zonnepanelen (wanneer deze licht tekort komen), energievoorziening op off-grid locaties (binnen de landbouw of in recreatiegebieden), maar bijvoorbeeld ook om (regen)water te verpompen.

Het onderzoek focust zich op het testen van de effectiviteit van de VAWT en het technisch nieuwe pitch-mechanisme, het onderzoeken van de technische risico's op het gebied van de mechaniek en elektronica, inpasbaarheid in de gebouwde omgeving, het in kaart brengen van de kansrijke toepassingsmogelijkheden en beleidsvraagstukken met het oog op het vervolgtraject.

Nieuwe openstelling op 15 april

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken gaat opnieuw open op 15 april 2022. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 juli 2022. Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/zeeland-in-stroomversnelling.