Uitgelicht

Toekomstschets omgevingsvisie

We krijgen andere wensen op het gebied van wonen en werken en zien...

Vlissingen Sloebrug kanaal door Walcheren

Van vrijdag 12 maart tot zaterdag 20 maart 2021 worden er...

Personen wachten op de buurtbus

Tijdens het coronavirus was het lange tijd niet mogelijk om met de...Nieuws- en persberichten

Zeeland kan een grote rol spelen binnen de energievoorziening en biedt groot potentieel voor de ontwikkeling van groene waterstofproductie. Dat was de conclusie van het online Zeeuws energie debat...

De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland slaan de handen ineen voor innovatie, verduurzaming en economisch herstel in de regio. Europese programma’s helpen hen daarbij. Binnenkort gaat een...

De Regio Deal stelt inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de Zeeland in staat om samen het vestigings- en leefklimaat van de regio te versterken. Uit de tussentijdse evaluatie...

Sinds maart 2021 is onze dienstverlening veranderd voor het doorgeven van meldingen, klachten en vragen over onze infrastructuur. Heeft u een melding, klacht of vraag over provinciale wegen of...

Nederlandse kennisinstellingen hebben een consortium opgericht om de ontwikkeling van de gesmoltenzoutreactor (Molten Salt Reactor, MSR) te versnellen. Nu een eerste reactor in 2035 in bedrijf zou...

De Provincie Zeeland organiseert een webinar over het voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie en -verordening.

Tijdens het coronavirus was het lange tijd niet mogelijk om met de buurtbus te reizen in Zeeland. De afgelopen tijd is onderzoek gedaan hoe we veilig reizen met de buurtbus weer mogelijk kunnen...

Nederland, België en Vlaanderen gaan samen de ontsluiting van North Sea Port per spoor verder uitwerken. Daartoe ondertekenden diverse partijen op woensdag 24 februari een intentieverklaring...

Van vrijdag 12 maart tot zaterdag 20 maart 2021 worden er renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de Sloebrug in Vlissingen. Tijdens de werkzaamheden is de Sloebrug tijdelijk gestremd voor de...

Het Rijk investeert 20 miljoen euro in het Investeringsfonds Zeeland B.V., waarin ondermeer InnoGo! en het Zeeuws Participatiefonds zijn onderbracht. Dat is één van de afspraken uit het...