Uitgelicht

Toekomstschets omgevingsvisie

We krijgen andere wensen op het gebied van wonen en werken en zien...

Vlissingen Sloebrug kanaal door Walcheren

Van vrijdag 12 maart tot zaterdag 20 maart 2021 worden er...

Personen wachten op de buurtbus

Tijdens het coronavirus was het lange tijd niet mogelijk om met de...Nieuws- en persberichten

Het heftige jaar van de coronacrisis, de marinierskazerne en het compensatiepakket. Maar ook nieuwe burgemeesters, koninklijk bezoek, ambassadeurs, nevenfuncties en bestuurlijke integriteit. Dit...

Vorig jaar hield ik mijn Nieuwjaarstoespraak voor een publiek van zo’n zeshonderd mensen in de Nieuwe Kerk van de Abdij, ons provinciehuis. Ik sprak toen over wat onze Zeeuwse samenleving...

Bestuurlijk Platform Visserij heeft afgelopen maandag 21 december 2020 een brandbrief over de Brexit-deal gestuurd aan minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en...

Gedeputeerde Staten is voornemens onderstaande voertuigen af te voeren en te vernietigen. Indien de rechtmatige eigenaar het voertuig wil terugvorderen, zal hij binnen 4 weken na publicatie van...

Binnenkort kunnen eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen van provinciaal belang gebruik maken van de diensten van een Boerderijenregisseur.

De buurtbussen in Zeeland rijden niet meer sinds maart 2020 vanwege COVID-19. Gelukkig zijn de onderzoeken afgerond en zijn ze bijna klaar om de weg weer op te kunnen: vanaf 18 januari 2021 kunt u...

Meer mensen die Zeeland kiezen als plek om te wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren, een sterker imago dat daaraan bijdraagt en een zelfstandige organisatie die zich daarmee bezig gaat...

Voor het eerst hebben de 8 aandeelhouders van fusiehaven North Sea Port een gezamenlijke strategie uitgewerkt voor waar ze met de haven naartoe willen. North Sea Port strategisch positioneren als...

Op 1 januari 2021 wordt de maximumsnelheid voor tractoren verhoogd van 25 kilometer per uur naar 40 kilometer per uur. Ook geldt vanaf dat moment een registratie- en kentekenplicht voor alle...

Klimaatadaptatiestrategie in concept gereed

Gemeenten, waterschap en Provincie hebben samen afgesproken dat zij de negatieve gevolgen van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen...