Beleid

De Provincie zet in op economische ontwikkeling, groei en innovatie van Zeeland en benut daarbij de strategische ligging in zee, tussen Rotterdam en Antwerpen. Daarbij kiest zij bewust voor de sectoren waar Zeeland sterk in is zoals de procesindustrie met biobased economy, de havens en logistiek, recreatie en toerisme, energie, landbouw en agro food, visserij en aquacultuur. Ook plattelandsontwikkeling, natuurherstel en cultuur zijn onderwerpen waar het provinciebestuur aan werkt.

containerterminal Terneuzen

Daarbij is het Coalitieakkoord leidend. Samen met de provinciale taken zoals die in wet- en regelgeving vastliggen, vormt dit het uitgangspunt voor het provinciale beleid. De Provincie legt haar beleid vast in verschillende beleidsnota's.

Om het beleid uit te voeren werkt de Provincie samen met andere partijen in Zeeland zoals wegbeheerders, belangenorganisaties en partners.

Partner

In Kompas 2020, de visie van alle Nederlandse provincies over hun rol nu en in de toekomst, onderschrijven  ze de rol van partner in de netwerksamenleving en het belang van de specifieke opgaven per provincie. De specifieke opgaven voor Zeeland zijn door Provinciale Staten verwoord in Zeeland 2040: 'In 2040 heeft Zeeland een onderscheidende positie binnen het verstedelijkte netwerk van West-Europa, gekenmerkt door een excellente kwaliteit van leven, gebaseerd op Zeeuwse waarden.'