De Provincie Zeeland stimuleert de circulaire economie. Het sluiten van de biobased kringloop kan worden gezien als een concreet onderdeel daarvan. Door de vraag naar biobased producten, via de eigen inkopen te vergroten zorgen we ervoor dat meer biobased producten worden geproduceerd en nieuwe biobased producten kunnen worden ontwikkeld.

Biobased inkopen

Hoe koop je 'biobased' in? Wanneer is een product 'biobased' en wanneer niet? Welke 'biobased criteria' hanteer je? En hoe verankeren we dat in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid?

De Provincie Zeeland heeft samen met inkopers van (semi) overheden, ondernemers/leveranciers en het Centre of Expertise Biobased Economy een methodiek ontwikkeld voor biobased inkopen. Een van de resultaten is een inkoopmodel gekoppeld aan een benchmarkmethodiek waarmee ondernemers de meerwaarde van hun biobased producten inzichtelijk kunnen maken voor inkopers. Er is een animatiefilm gemaakt waarin kort wordt uitgelegd voor ondernemers en inkopers wat een biobased product nu precies is. De presentaties en posters die in het ontwikkeltraject tot stand zijn gekomen kunt u downloaden. Er is ook een app ontwikkeld. Deze app heet GoBiobased en is beschikbaar in de verschillende appstores op alle platforms (ios, windows & android). Via de app komt u ook bij de animatiefilm en een link naar databases met op de markt beschikbare biobased producten. Later zal de app worden uitgebreid met de benchmarkmethodiek.

Biobased - circulair inkopen is bij de provincie als volgt verankerd in het inkoopbeleid.

'Met biobased inkopen wordt door de Provincie bedoeld dat bij diensten, leveringen en werken natuurlijke en hernieuwbare materialen worden toegepast. Jaarlijks wil de Provincie drie biobased inkopen realiseren. Voor alle biobased inkopen wordt de optie bekeken of er een mogelijkheid is om de inkoop circulair toe te passen. Met circulair inkopen wordt bedoeld dat de verantwoordelijkheid voor het duurzaam hergebruik van producten bij de leverancier wordt belegd. Voor 2020 zullen minimaal twee innovatiegerichte inkooppilots worden gedaan op circulair en biobased toepassingsgebied'.

Bij aanbestedingen blijken er veel vragen te zijn bij (tussen)leveranciers en producenten over wat nu precies een biobased product is. Daarom is er een flyer gemaakt voor ondernemers over “wat is biobased en waarom kopen overheden biobased in?”. Deze flyer voor ondernemers kan een bijdrage leveren in het bij elkaar brengen van de markt en de inkopende (overheids)organisaties. Ook de flyer kunt u hier downloaden.

Concrete voorbeelden van inkopen/aanbestedingen waarin de provincie inmiddels biobased producten heeft uitgevraagd zijn computerhardware, werkkleding, papier, de inrichting van een ontmoetingsruimte van de Abdij, disposables, wegverharding, boomankers en een biobased scooter.

Contact

Martin Scherpenisse
+31 118 631286
biobasedinkopen@zeeland.nl

Anita de  Moor
+31 118 631064
aba.de.moor@zeeland.nl