Nieuw: Begroting op de app

De titel van het coalitieakkoord is ‘Samen verschil maken’ en staat ook voor de manier waarop het provinciaal bestuur wil werken. Zo wordt er ook verschil gemaakt in de manier van presenteren van de Begroting. Namelijk via een app!

Begrotingsapp

De provinciale Begroting wordt vanaf 2020 digitaal en interactief aangeboden. Daarmee is de begroting toegankelijker en inzichtelijker. De app is te gebruiken op een smartphone, tablet of laptop.

In de app zijn alle onderwerpen te vinden waaraan de Provincie Zeeland geld uitgeeft. Een belangrijk onderdeel van de Begroting vormen de grote projecten en strategische opgaven. Bij ieder onderwerp worden meteen de inkomsten en uitgaven vermeld. Lezers kunnen gemakkelijk verder klikken naar meer informatie.

De komende jaren worden de mogelijkheden van de begrotingsapp verder uitgebreid. De digitale Begroting is te vinden op https://zeeland.begrotingsapp.nl/ .