Geldzaken

Ieder jaar maakt de Provincie Zeeland een begroting voor het komende jaar en een jaarrekening van het afgelopen jaar. Onderaan de pagina kunt u de begroting, de jaarstukken en overige stukken inzien en downloaden.

torens Abdij

De inkomsten van de Provincie Zeeland bestaan uit uitkeringen van het Rijk en eigen inkomsten. Deze eigen inkomsten bestaan uit heffingen uit motorrijtuigenbelasting maar ook door bijvoorbeeld dividenduitkeringen op aandelen en rente. De uitkeringen van het Rijk bestaan uit doeluitkeringen en het provinciefonds. Doeluitkeringen bestaan uit geld dat direct besteed wordt aan een bepaalde overheidstaak, zoals openbaar vervoer. Daar staat tegenover dat het provinciefonds vrij besteed kan worden. Verder proberen we ook extra geld te krijgen uit Den Haag en Brussel voor projecten die passen binnen onze doelen.

De uitgaven van de provincie Zeeland bestaan o.a. uit het verstrekken van subsidies, opdrachten/aanbestedingen, rente en personeelskosten.