Komt ondermijning ook in Zeeland voor?

Ja ook hier in Zeeland. Uit verschillende onderzoeken en de dagelijkse actualiteit blijkt dat ook in Zeeland dergelijke criminele praktijken plaatsvinden. Binnen de Provincie zijn we momenteel bezig met het vergroten van de awareness van de medewerkers ten opzichte van ondermijning. Daarnaast worden vak avonden georganiseerd voor de politie en heeft onlangs een bijeenkomst plaatsgevonden voor lokale notarissen. Tijdens deze avonden wordt men geattendeerd op en geïnformeerd over mogelijke werkwijzen van criminelen.

Daarnaast steunt de Provincie projecten die toezien op ondermijning in het buitengebied en jachthavens.

Ondermijning; wat is het en wat doen we er aan?

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden. Onder ondermijning wordt ook criminaliteit verstaan die gebruik maakt van de overheid of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit maar die uiteindelijk bedoeld is om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Ongewild faciliteert het bevoegd gezag met het afgeven van zo'n vergunning of subsidie de criminaliteit.

Veel illegale activiteiten zijn niet uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, vergunningen, huisvesting, financiën, misbruik van sociale voorzieningen, belastingontduiking, het financieren van publieke functies met crimineel verkregen geld. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te komen en maken gebruik van de schijnbare anonimiteit die bijvoorbeeld bedrijventerreinen en het buitengebied hen biedt. Criminelen hebben facilitators in de bovenwereld nodig om ondermijnende criminaliteit te kunnen plegen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren, notarissen. Dit contact tussen de boven- en onderwereld biedt de mogelijkheid om in te grijpen. Onder andere door het opwerpen van barrières. Een van die barrières kan zijn om een integriteitstoets uit te laten voeren door te handhaven met de wet Bibob.