Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee besluitvorming beïnvloeden. Onder ondermijning wordt ook criminaliteit verstaan die gebruik maakt van de overheid of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit maar die uiteindelijk bedoeld is om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Ongewild faciliteert het bevoegd gezag met het afgeven van zo'n vergunning of subsidie de criminaliteit.

Veel illegale activiteiten zijn niet uit te voeren zonder gebruik te maken van legale diensten zoals transport, opslag, vergunningen, huisvesting, financiën, misbruik van sociale voorzieningen, belastingontduiking, het financieren van publieke functies met crimineel verkregen geld. Vaak zijn bepaalde facilitators in de bovenwereld nodig om ondermijnende criminaliteit te kunnen plegen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren, notarissen. Criminelen hebben ondernemers nodig om aan spullen te komen en maken gebruik van de schijnbare anonimiteit die bijvoorbeeld bedrijventerreinen en het buitengebied hen biedt. Ook in uw omgeving kunnen ondermijnende activiteiten plaatsvinden, zoals een restaurant of de kapper zonder klanten, het autobedrijf dat overdag nooit open is. De boerenschuur die wordt verhuurd of het kassencomplex waarvan de ramen altijd zijn afgeplakt.

Komt ondermijning ook in Zeeland voor?

Ook in Zeeland? Ja ook hier in Zeeland. Uit verschillende onderzoeken en de dagelijkse actualiteit blijkt dat ook in Zeeland dergelijke criminele praktijken plaatsvinden. Onderzocht is of de Provincie voldoende toegerust is als zij ermee te maken krijgt. Door de onderzoekers is geadviseerd om aan de slag te gaan met awareness, om procedures op te stellen of processen aan te passen om ondermijning te voorkomen.