Aanleggen van kabels/leidingen in provinciale (vaar)weg

De provincie heeft (vaar)wegen in eigendom en/of beheer en in onderhoud. Als u daarin kabels of leidingen wilt (aan)leggen of verleggen, dan moet u hiervoor per project de provincie om toestemming vragen.

Als u kabels of leidingen wilt aanleggen of verleggen in of onder een weg of vaarweg, dan moet u daarvoor toestemming hebben. U doet uw verzoek bij de eigenaar of beheerder van de (vaar)weg. Meestal is dat de provincie. In dat geval doet u uw verzoek bij de provincie.
De provincie voert soms ook werkzaamheden uit waarvoor kabels of leidingen moeten worden verlegd. Bent u eigenaar van deze kabels? Dan kunt u nadeel hebben van deze werkzaamheden. U heeft dan mogelijk recht op een vergoeding. De vergoeding is onder andere afhankelijk van de tijd dat de kabels of leidingen er al liggen.

Voorwaarden:

Om een verzoek in te dienen gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • De weg of vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • Per project moet u apart toestemming aanvragen.

Contact:

U dient uw verzoek in bij de provincie.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: