Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

Archiefstukken ouder dan 75 jaar moeten openbaar gemaakt worden. Wilt u het openbaar maken van bepaald archiefmateriaal tegenhouden? Dan kunt u een machtiging beperking openbaarheid aanvragen.

Archiefstukken ouder dan 75 jaar moeten openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtigingen om de beperking op openbaarmaking te verlengen.

Voorwaarden:

De openbaarmaking van archiefstukken ouder dan 75 jaar kan voor een bepaalde periode worden tegengehouden. Alleen als het volgende van toepassing is:

Het beperken van openbaarheid:

  • gebeurt uit respect voor de persoonlijke privésfeer
  • is in het belang van de staat of zijn bondgenoten
  • voorkomt dat personen of organisaties worden bevoordeeld of benadeeld

Contact:

U moet de machtiging altijd aanvragen bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wilt u een machtiging aanvragen voor archiefstukken die in een gemeentelijke archiefbewaarplaats bewaard worden? Vraag de machtiging dan aan bij de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: