Archiefbescheiden ouder dan 20 jaar overbrengen, machtiging opschorting

Archiefstukken ouder dan 20 jaar worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Wilt u het overbrengen van bepaalde archiefstukken naar een archiefbewaarplaats uitstellen? Vraag dan een uitstel aan bij de provincie.

Alle archiefstukken die ouder dan 20 jaar zijn, moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats of moeten worden vernietigd. Gebruikt of raadpleegt u bepaalde archiefbescheiden die naar de archiefbewaarplaats moeten vaak? Dan kunt u een machtiging aanvragen om het verplaatsen uit te stellen. U vraagt een zogeheten ‘machtiging opschorting’ aan bij de provincie.

Voorwaarden:

Voor de uitstelaanvraag van het overbrengen van archiefstukken geldt de volgende voorwaarde:

  • ouder dan 20 jaar
  • vaak geraadpleegd

Aan de machtiging kunnen nadere voorwaarden worden verbonden. De machtiging wordt ten hoogste verleend voor de duur van tien jaar. Na afloop van deze periode kan zonodig verlenging worden verkregen door een nieuwe aanvraag.

Contact:

U vraagt de ‘machtiging opschorting’ aan bij de provincie.

De aanvraag dient schriftelijk te geschieden.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving: