Beroepschrift indienen

Bent u het niet eens met een beslissing over uw bezwaar tegen een provinciaal besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

U kunt tegen veel besluiten van de provincie bezwaar indienen. Wij beslissen over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan. Tegen sommige besluiten van de provincie kunt u meteen in beroep gaan.  

U krijgt een brief van ons met de beslissing op uw bezwaar. In deze brief staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is vaak bij de rechtbank.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Tijdens de rechtszitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U mag dit ook door uw advocaat laten doen. Wilt u iemand anders uw beroep laten indienen of tijdens de zitting spreken? Dan moet u deze persoon toestemming geven met een machtiging.

Het besluit op uw eerdere bezwaar blijft gelden tot er een besluit is op uw beroep. Wilt u dat het besluit tijdelijk niet geldig is? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Aanpak:

U vult digitaal het formulier voor een beroepschrift in. U kunt ook zelf een beroepschrift maken. In uw beroepschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het beroepschrift
  • het besluit van ons waar u het niet mee eens bent
  • waarom u het niet eens bent met ons besluit
  • uw handtekening

Uw beroepschrift moet in het Nederlands geschreven zijn. Stuur de stukken mee die voor de rechter van belang zijn, bijvoorbeeld de beslissing op uw bezwaar. De stukken die meestuurt mogen wel in een andere taal. U moet dan wel een Nederlandse vertaling erbij doen.

Wilt u iemand machtigen? Dan moet u dit schriftelijk laten weten. U stuurt de machtiging mee met het beroepschrift.

Termijn:

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.

Bezwaar en beroep:

Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u binnen 6 weken hoger beroep instellen. U leest in de uitspraak van de rechter waar u in hoger beroep kunt gaan.

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: