Bezwaar tegen beslissing provincie

Bent u het oneens met een besluit van de provincie? Dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. U dient uw bezwaarschrift in bij de provincie.

Wij kunnen een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Ook kan een andere organisatie namens de provincie een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan alleen als u een direct belang heeft bij het besluit (belanghebbende). U bent een belanghebbende als het besluit u direct raakt. Ook organisaties kunnen een collectief of een algemeen belang hebben bij een besluit.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u zelf vertellen waarom u het niet eens bent met ons besluit.

Soms kunt u meteen een beroep indienen. U hoeft dan geen bezwaar te maken. Een beroep indienen doet u bij de rechtbank. In onze brief met ons besluit staat of u meteen beroep kunt indienen.

Voorwaarden:

U tekent bezwaar aan als beide voorwaarden van toepassing zijn:

  • Wij hebben een besluit genomen.
  • U heeft een direct belang bij het besluit.

Aanpak:

U dient een schriftelijk bezwaarschrift in. In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • een omschrijving van ons besluit
  • waarom u het niet eens bent met ons besluit
  • uw handtekening

Wet- en regelgeving:

Formulieren:

Meer informatie: