Bos kappen

U mag niet zomaar bossen omhakken of rooien. Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen.

Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan. Als bos wordt gezien een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom van gemeenten, die:

 • een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2 of
 • bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen

Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten.

Misschien heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen.

In de volgende situaties is het kappen van bomen niet meldingsplichtig:

 • binnen de bebouwde kom
 • erven en tuinen
 • fruitbomen en windschermen langs boomgaarden
 • kweekgoed;
 • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen langs (water)wegen (alleen als deze niet geknot zijn);
 • uit populieren of wilgen bestaande beplantingen in één rij langs landbouwgronden (alleen als deze niet geknot zijn)
 • naaldbomen, bedoeld als kerstbomen, als deze niet ouder zijn dan twintig jaar
 • het dunnen van een houtopstand

Voorwaarden:

Als u bossen mag kappen, dan moet u meestal dezelfde grond herbeplanten.

Aanpak:

De provincie kan een verordening hebben opgesteld voor:

 • de gegevens die u bij de melding verstrekt
 • de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan
 • de wijze waarop de melding wordt gedaan
 • de situatie waarin u een bos niet mag kappen
 • de voorwaarden voor een herplantplicht, de vrijstelling en ontheffing daarvan

Contact:

U doet de kapmelding bij de provincie.

Termijn:

U mag 6 weken nadat de provincie uw kapmelding heeft ontvangen het bos kappen, tenzij de provincie u een kapverbod heeft opgelegd.

Bezwaar en beroep:

Als de provincie u een (gedeeltelijk) kapverbod oplegt, dan kunt u tegen dit besluit binnen 6 weken bezwaar maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Formulieren: