Burgerinitiatief

Wilt u een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten? U kunt dan gebruikmaken van het burgerinitiatief.

U kunt een voorstel door de Provinciale Staten laten behandelen. Dat doet u met een burgerinitiatief. Het moet een onderwerp zijn waar de provincie een besluit over mag nemen. Bijvoorbeeld een voorstel om het openbaar vervoer te verbeteren.

Voorwaarden:

De voorwaarden voor een burgerinitiatief zijn onder andere:

  • Voldoende mensen ondersteunen uw voorstel. Dit doen zij door hun handtekening onder uw voorstel te zetten. Deze mensen wonen in de provincie.
  • De provincie is verantwoordelijk voor het onderwerp waar uw voorstel over gaat. 
  • Uw voorstel is geen klacht, bezwaar of vraag over het beleid van de provincie.

Voldoet het voorstel aan alle voorwaarden? Dan zijn Provinciale Staten verplicht om het voorstel op de agenda te zetten.

Aanpak:

Zo vraagt u een burgerinitiatief aan:

  • U doet de aanvraag schriftelijk.
  • Zet duidelijk in uw voorstel welke beslissing Provinciale Staten volgens u moeten nemen en waarom.

Contact:

Een burgerinitiatief moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van Provinciale Staten.

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Nederland