Deelname programma innovatieprijs toerisme

Het programma ‘stimulering recreatie en toerisme’ is gericht op het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. U kunt bij de provincie een aanvraag indienen voor deelname aan het programma.

U kunt bij de provincie een aanvraag indienen voor deelname aan het programma stimulering recreatie en toerisme. Dit programma is gericht op het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Dit gebeurt onder meer door middel van ondersteuning van gemeentelijke of regionale projecten en subsidiëring van scholings- en kennisoverdrachtsprojecten in de provinciale toerisme/recreatiebranche.

Binnen de Provincie Zeeland wordt gewerkt vanuit een aantal speerpunten. Deze worden ondersteund vanuit het beleid vastgelegd in het Watersportactieplan en ondersteuning vanuit het Bureau voor Toerisme Zeeland. Subsidies inzake de stimulering van recreatie en toerisme worden ontleend aan de Provinciale reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling en Europese subsidieprogramma's. Activiteiten en projecten dienen het beleid inzake de ontwikkeling van recreatie en toerisme te versterken.

Voorwaarden:

Om kans te maken op deze prijs kunnen initiatiefnemers een project in sturen dat recent en innovatief is op het gebied van recreatie, toerisme, horeca of watersport. Dit kunnen nieuwe concepten zijn of bestaande producten met een vernieuwend element of toepassing. Ook initiatieven die elders al worden toegepast, maar nieuw zijn op Zeeuwse bodem zijn mogelijk. De projecten moeten concreet uitvoerbaar zijn en een bijdrage leveren aan de Zeeuwse economie.

Contact:

Initiatieven kunnen ingediend worden vanaf 1 juni tot 15 september

Adres uitvoerende instantie:

Provincie Zeeland
Abdij 6
4331 BK Middelburg
Nederland

Postbus 6001
4330 AL Middelburg
Nederland

Wet- en regelgeving:

Meer informatie: