Evenementen op of aan het water, toestemming

Bent u van plan om op of aan het Kanaal door Walcheren een evenement te organiseren? Dan moet u dit aanvragen bij de provincie.

Evenementen kunnen zijn zwem-of roeiwedstrijden.

Contact:

U doet het verzoek om toestemming bij de provincie via een digitaal aanvraagformulier. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.

Bezwaar en beroep:

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving: